Sign In

Kuluttajille paremmin toimivia kauppoja asiakaskäyttäytymisen seurannalla

18.11.2015

VTT on kehittänyt kuluttajien käyttäytymistä seuraavan järjestelmän, jonka avulla brändit ja kaupat voivat parantaa tuotteidensa esillepanoa ja markkinointikampanjoidensa vaikutusta. Kuluttajalle tämä näkyy entistä parempana asiakaskokemuksena.

VTT:n OnTrack-niminen ihmisvirtojen seurantajärjestelmä perustuu syvyyskameroihin, joiden ansiosta saadaan tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä myymälöissä: kuinka suuri määrä ihmisiä ohittaa kiinnostuksen kohteen, kuinka moni hidastaa tai pysähtyy sen lähellä ja kuinka pitkään siellä vietetään aikaa.

Syvyyskameroista saatavan tiedon avulla voidaan tunnistaa erilaisia asiakastyyppejä, suunnitella heidän tarpeisiinsa sopivia myymälätiloja ja tuotteiden esillepanoja sekä tarjota entistä parempaa asiakaspalvelua. Tulevaisuudessa OnTrack-järjestelmän avulla myymälätila voi reagoida reaaliajassa asiakkaisiin muokaten esimerkiksi kaupan valo- ja äänimaailmaa.

"Järjestelmän avulla brändit ja kaupat voivat arvioida markkinointiaktiviteettiensa vaikutusta asiakaskäyttäytymiseen ja näin kohdentaa markkinointi-investoinnit oikein", sanoo tiiminvetäjä Johannes Peltola VTT:ltä.

Seurantaa anonyymisti

Syvyyskameran avulla tilasta voidaan rakentaa 3D-malli, tunnistaa kohteita sekä seurata näiden liikkumista. Syvyyskamerat eroavat tavallisista kameroista niin, ettei syvyyskuvasta voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, ainoastaan ihmishahmoja ja heidän liikkeitään.

Kaupassa tapahtuvaan brändimarkkinointiin investoidaan suuria summia vuosittain – tähän mennessä brändien saama tieto markkinointiaktiviteettien vaikutuksista on perustunut pääosin myyntitulokseen. OnTrack mahdollistaa kivijalkakaupasta samankaltaisen analytiikan keräämisen kuin verkkokaupasta on saatu jo useiden vuosien ajan.

Nykyisin tieto asiakkaiden käyttäytymisestä perustuu useimmiten kaupan henkilökunnan havainnointiin. Lisäksi markkinoilla on radiopaikannukseen pohjautuvia ratkaisuita, joiden avulla voidaan seurata älypuhelinten liikkumista monitoroitavalla alueella ja saada selville älypuhelinta kantavien ihmisten reitti esimerkiksi eri tuoteryhmien välillä.

"VTT:n ratkaisun avulla päästään tarkempaan tulokseen, jolla voidaan arvioida esimerkiksi tietyn tuotteen esillepanon kiinnostavuutta. Kamera- ja lämpökamerapohjaisiin järjestelmiin verrattuna OnTrackin etu on vapaammin valittava asennuspaikka, vaivattomampi käyttöönotto sekä edullisempi hinta", Peltola toteaa.

OnTrack-järjestelmää on pilotoitu useissa eri kohteissa eri puolilla Eurooppaa. Seuraavaksi VTT tähtää sen kaupallistamiseen erityisesti yhteistyössä brändien kanssa.

Lisätietoja:

http://ontrack.vtt.fi