Sign In

Laajakaistaliittymästä katsotaan nettivideoita keskimäärin 2-3 tuntia joka päivä

13.10.2015

Kuluttajat ovat siirtyneet enenevässä määrin käyttämään tv-palveluja laajakaistaliittymän kautta.  Valtaosa, yli 60 % Anvian laajakaistaverkon liikenteestä on liikkuvaa kuvaa, kuten tv-ohjelmia, elokuvia ja muita videoita. Tulokset selviävät Anvian ja VTT:n tutkimuksesta, joka on osa kansainvälistä Internet-palvelujen kehityshanketta. Myös tv-palvelut ovat tässä mukana.

"Kiinteää laajakaistaa käytetään jo tällä hetkellä laajasti TV- ja videopalveluihin, jotka edellyttävät verkolta korkeaa yhteysnopeutta ja vakautta", sanoo Anvian kehitysjohtaja Reino Lähdemäki. "Kiinteä verkko on rakennettu liikuttamaan isoja liikennemääriä, ja sen etuna on myös yhteyden tasalaatuisuus ja luotettavuus, jota varsinkin liikkuvan kuvan välittäminen verkolta vaatii."

Anvian keskimääräisen laajakaista-asiakkaan kokonaisliikennemäärä vastaa 2-3 tuntia normaalitasoista TV-kuvaa joka päivä.  On kuitenkin huomioitava, että yhtä kiinteää liittymää käyttää yleensä koko perhe, eli usein sillä on useita samanaikaisia käyttäjiä.

Videosiirron osuus 60 %

"Kokonaisuudessaan videosiirron osuus on 60 % koko tietoliikenteestä. Tiedostojen siirto ja jakelu muodostavat yhdessä yli 20 %. Tähänkin osaan sisältyy monenlaista elävän kuvan siirtoa. Selaus ja viestintä, eli esimerkiksi verkkosivujen selaus, verkkopankki, Facebook, Twitter, Skype ja muut palvelut muodostavat loput noin 20 % verkon kokonaisliikenteestä", toteaa tutkija Toni Mäki VTT:ltä.

Saadut tulokset tukevat äskettäistä Viestintäviraston selvitystä, jonka mukaan yli 60 % suomalaisista katsoo nettivideoita. Monella netin käyttäjällä tv:n katselu on korvautunut nettivideoiden katselulla joko kokonaan tai osittain. Nettivideoita, erityisesti YouTubea, käytetään laajasti myös musiikin toistopalveluna.  Erityispiirre nettivideoiden käytössä on, että palvelun käyttö ei jakaudu tasaisesti. Edelläkävijät, erityisesti nuoret, ovat netin suurkuluttajia.

"Tulevaisuuden verkoissa liikennemäärät tulevat edelleen kasvamaan. Uudet, korkealaatuisen TV-kuvan jakelutekniikat, kuten 4K/8K UHD, jotka vaativat erittäin nopeita ja hyvälaatuisia yhteyksiä, sekä käyttäjäkunnan kasvavat laatuodotukset tuovat tulevaisuudessa vielä omat haasteensa nettijakeluun", Mäki arvelee.

Mittaukset on tehty kansainvälisessä NOTTS-tutkimushankkeessa.  Mukana hankkeessa on osallistujia Suomesta, Ruotsista, Puolasta, Portugalista, Espanjasta ja Ranskasta.

Faktoja:

  • Keskimääräinen kiinteä laajakaistaliittymä kuluttaa kuukaudessa 80 gigatavua dataa. Tämä vastaa 2,5 tuntia standardilaatuista TV-kuvaa päivittäin.
  • TV:n katseluun suomalainen käyttää keskimäärin 3 tuntia päivässä.
  • Anvian verkon liikenteestä yli 60 % on videoita ja TV-kuvaa.
  • Nuoret edelläkävijät ovat laajakaistaliikenteen suurkuluttajia.
  • Suosituimmat palvelut ovat kotimaisten tv-palveluiden lisäksi YouTube, Netflix ja Twitch.
  • Kiinteän laajakaistaverkon tarjoamat suuret ja vakaat yhteysnopeudet ovat hyödyksi iptv-, nettitelevisio- ja suoratoistopalvelujen käytössä.

 

Ota yhteyttä
 
 
 

Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Reino Lähdemäki, Anvia, puh. 06 411 3003,
reino.lahdemaki@anvia.fi