Sign In

Labtium Oy:n ja ENAS Oy:n fuusiosta syntyy vahva kotimainen laboratorioalan yhtiö

19.2.2013

 

VTT Expert Services Oy:n tytäryhtiöt Labtium Oy ja Enas Oy fuusioituvat. ENAS Oy sulautuu Labtium Oy:öön 1.8.2013. Sulautumisella saavutetaan synergiaetuja ja vahvistetaan kilpailukykyä. Labtium Oy:n asema yhtenä Suomen suurimmista teollisuuden laboratorioanalyysejä ja asiantuntijapalveluita tarjoavista yrityksistä vahvistuu.

Sulautumisesta on asiakkaillemme monia etuja: palveluvalikoima monipuolistuu, uusien palveluiden kehitysresurssit kasvavat ja maantieteellinen kattavuus laajenee. Asiakkaat pääsevät hyödyntämään sekä ENASin että Labtiumin monipuolisen osaamisen eri teollisuuden alojen palveluissa, jolloin parhaimmat analyysimenetelmämme ovat aina asiakkaan käytössä. Jatkossa kaikki palvelut löytyvät samasta yhtiöstä.

ENASin sulautuminen Labtiumiin ei aiheuta muutoksia toimipaikkoihin ja yhteyshenkilöihin.

VTT Expert Services Oy tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluja, sertifiointi- ja hyväksyntäpalveluja, testaus- ja analyysipalveluja sekä tarkastus- ja kalibrointipalveluja. VTT Expert Services Oy:ssä työskentelee 220 eri alojen asiantuntijaa Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.  VTT Expert Services Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä: Labtium Oy ja Enas Oy. VTT Expert Services Oy on osa VTT Groupia.
www.vttexpertservices.fi

ENAS Oy on puolueeton laboratorioalan yhtiö, joka tuottaa asiakkailleen energia- ja ympäristösektorin analyysipalveluja kilpailukykyisesti ja luotettavasti. Lisäksi ENAS kehittää ja ylläpitää alan menetelmiä ja palveluita yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiö on keskittynyt lähinnä kiinteiden polttoaineiden tuotantoon ja kauppaan mm. päästökaupan mukanaan tuomissa haasteissa ja analyysitarpeissa sekä ympäristösektoriin liittyvien laboratoriopalvelujen tuottamiseen. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,1 miljoonaa euroa ja työntekijämäärä 19.
www.enas.fi

Labtium Oy on yksi Suomen johtavia laboratorioita omalla osaamisalueellaan, joka kattaa muun muassa kaivannaisteollisuuden, metsäteollisuuden ja energian tuotannon laboratoriopalvelut. Labtium Oy tarjoaa palveluitaan raaka-aineiden sekä sivu- ja lopputuotteiden testaukseen, analysointiin ja laadunseurantaan, tuotantoprosessien ongelman ratkaisuun, tuotekehitykseen, ympäristön seurantaan ja tutkimuksen tueksi. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Kuopiossa, Outokummussa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Labtiumin liikevaihto vuonna 2012 oli 10,6 miljoonaa euroa ja työntekijämäärä noin 110.
www.labtium.fi

Ota yhteyttä