Sign In

Labtiumista VTT Expert Services Oy:n tytäryhtiö

17.12.2010

Valtioneuvosto on 16.12.2010 hyväksynyt esityksen siirtää Labtium Oy VTT Expert Services Oy:n tytäryhtiöksi. Labtiumin siirtyminen osaksi VTT Expert Services Oy:n toimialaa vahvistaa kaivosalan tarvitsemia palveluita Suomessa ja edistää kansallista kilpailukykyämme. Siirto VTT Expert Services Oy:n tytäryhtiöksi astuu voimaan välittömästi. (Valtioneuvoston kanslian tiedote 17.12.2010)

Järjestelyn tavoitteena on luoda Labtium Oy:stä nykyistä kannattavampi ja kilpailukykyisempi laboratorioalan yritys. Samalla se voi jatkossa aiempaa paremmin vastata laboratoriopalvelujen kysyntään kaivos- ja mineraalitoimialoilla.

”Labtium keskittyy ydintoimintaansa ja kaivosteollisuudelle tarjottavissa palveluissa hyödynnetään lisäksi VTT Expert Services Oy:n osaamisia. Myös rakenteita ja palvelutarjoamaa uusitaan ja haetaan näin uutta pohjaa menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Haluamme tarjota enemmän ja laadukkaampia palveluja Labtiumin asiakkaille ja parantaa siten myös asiakastyytyväisyyttä”, sanoo Laura Apilo, VTT Expert Services Oy:n toimitusjohtaja.

Yhdistämisen taustalla on valtio-omistajan halu osaltaan edistää kaivosalan pitkän aikavälin kehittämistä, resursoimista ja kansainvälistä kilpailukykyä.

”Kaivosala on elpymässä ja sen tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. On tärkeää varmistaa, että kaivos- ja mineraalialan tietämys ja osaaminen vahvistuvat Suomessa. VTT on toimija, jonka ympärille alan laboratoriotoiminta on järkevää keskittää”, sanoo finanssineuvos Jarmo Väisänen valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksesta.

Labtium Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka toiminta käynnistyi syyskuussa 2007, kun Geologian tutkimuskeskuksen laboratorioliiketoiminta yhtiöitettiin. Yhtiö työllistää noin 90 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 8 milj.€ vuodessa (www.labtium.fi).

Lisätietoja:

Finanssineuvos Jarmo Väisänen, puh. 09 1602 3015, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto

Teollisuusneuvos Sakari Immonen, puh. 010 606 3665, työ- ja elinkeinoministeriö, innovaatio-osasto

 

 

Ota yhteyttä