Sign In

Laivojen liikkumista jääolosuhteissa kehitetään

2.6.2015

​Ilmatieteenlaitoksen lehdistötiedote 28.5.2015.

Ilmatieteen laitos yhteistyökumppaneineen on aloittanut kaksivuotisen tutkimushankkeen, jossa pyritään kehittämään laivojen toimintaa ja reititystä jääolosuhteissa.

Arktisissa olosuhteissa merijää on vaikea ongelma, joka rajoittaa merikuljetuksia ja aiheuttaa vaurioita aluksille. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa soveltavaa tutkimustietoa ihmiselle ja ympäristölle turvallisen sekä kustannustehokkaan navigoinnin perustaksi. Näin luodaan edellytyksiä alalla toimivien suomalaisten varustamojen ja navigointiin teknologisia ratkaisuja tuottavien yritysten toiminnan sekä kilpailukyvyn parantamiseen.

Jäissä liikkuminen edellyttää tietoa useista lähteistä

Turvallinen ja taloudellinen navigointi jäissä edellyttää monenlaista tietoa eri lähteistä. Tämä on haaste jopa kokeneille merenkävijöille ja ympäristön olosuhdemuutoksia ennakoiville muille asiantuntijoille. Tehokas meriliikennelogistiikan suunnittelu vaatii tietoa siitä, miten esimerkiksi jääolosuhteet vaikuttavat reitinvalintaan, liikennöintiaikoihin ja -kustannuksiin. Hyödynnettäviä tietolähteitä ovat esimerkiksi analysoidut jääkartat, tutkasatelliitit, jään dynamiikan mallinnus, sää- ja meriennusteet sekä laivojen sijainti- ja suorituskykytiedot.

"Kehittyneet työkalut auttavat välttämään navigointiriskejä, optimoimaan matka-aikojen ja polttoaineen kulutusta", toteaa hankkeen koordinaattorina toimiva Ilmatieteen laitoksen Jani Poutiainen.

Mallinnusta yhdistetään todelliseen tietoon

Yksittäisen aluksen mallinnettu suorituskyky voidaan projektissa yhdistää todellisiin olosuhdetietoihin ja tekniseen dataan. Jäissä liikkuvien laivojen parannettu suorituskykymalli, jään aiheuttama laivakohtainen vastus, siihen liittyvien riskien kartoitus ja edistyneet reitinoptimointiin soveltuvat menetelmät ovat hankkeen tärkeitä tutkimuskohteita. Keskeisiin tutkimuskysymyksiin hankkeessa kuuluu myös tutkasatelliittien monipuolinen hyödyntäminen. Niiden avulla voidaan havainnoida ja monitoroida esimerkiksi jäävuoria.

Navigointiin liittyvät kysymykset ovat erityisen vaativia arktisilla merillä, missä olosuhteet ovat ankarat ympäri vuoden. Näillä merialueilla monivuotisen jään määrän ennustetaan vähenevän tulevaisuudessa, minkä odotetaan johtavan kaupallisen toiminnan kasvuun nykyisillä reiteillä liikennöintikauden pidentyessä ja kokonaan uusien reittien avautuessa.

Ilmatieteen laitoksen lisäksi hankkeeseen osallistuvat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Paikkatietokeskus FGI ja Aalto-yliopisto. Yrityksistä mukana ovat Aker Arctic Technology Oy, Arctia Offshore Oy, Atlas Elektronik Finland Oy, Consilium Marine Oy, ESL Shipping Oy ja Iceye Oy.

 

 

Ilmatieteen laitos: Projektikoordinaattori, Jani Poutiainen, puh. 050 3673 172, jani.poutiainen@fmi.fi

Paikkatietokeskus FGI, Maanmittauslaitos: Professori Heidi Kuusniemi, puh. 040 653 2228, heidi.kuusniemi@maanmittauslaitos.fi

Aalto: Professori Pentti Kujala, 0400 878145, pentti.kujala@aalto.fi