Sign In

Laskuri rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen arvioimiseen

28.2.2013

Ekologinen rakentaminen lisääntyy. Rakennussuunnittelijoiden käyttöön on nyt kehitetty laskuri, jolla on helppo selvittää rakennusten materiaalisidonnaiset päästöt. VTT on yhteistyössä Pöyryn kanssa kehittänyt uudis- ja peruskorjaushankkeisiin soveltuvan ILMARI-laskurin. VTT ylläpitää laskuria ja Pöyry käyttää sitä omissa elinkaarien suunnitteluprojekteissaan.

 

Rakennusten hiilijalanjälki on noussut viime aikoina merkittäväksi rakennusten ympäristötehokkuutta kuvaavaksi mittariksi energiatehokkuuden rinnalle. Rakennussuunnittelulta ei ole juurikaan edellytetty hiilijalanjäljen arviointia, ja hyviä työkaluja ei ole ollut. 

ILMARIn avulla rakennukselle voidaan laskea hiilijalanjälki eli kasvihuonekaasujen nettosumma. Laskenta keskittyy kasvihuonekaasupäästöiltään merkittävimpiin rakennusosiin, kuten perustuksiin, rakennusrunkoon, julkisivuihin, seiniin, päällysteisiin ja piharakenteisiin. Laskuri huomioi myös materiaalien valmistuksen, kuljetukset ja materiaalihukan. Sen avulla voidaan vertailla eri suunnitteluratkaisuja keskenään. Laskuri auttaa myös kustannustehokkaiden ratkaisujen valinnassa.

”Kun materiaalien hiilijalanjäljen rinnalla tarkastellaan myös energiatehokkuutta, voidaan muodostaa kattava käsitys rakennuksen elinkaaren aikana aiheutuvista ympäristövaikutuksista. Täydennämme laskurin taustatietoja sitä mukaan, kun saamme materiaalitoimittajilta tietoja valmistusprosessien ympäristövaikutuksista”, kertoo VTT:n johtava erikoistutkija Tarja Häkkinen.

Pöyryllä ILMARI-laskuria käyttävät elinkaariasiantuntijat, joiden tehtävänä on muun muassa helpottaa eri suunnittelualojen työtä ympäristövaikutusten huomioimisessa.

”Ilmari on ensi askel jokaisen hankkeen rakennusmateriaalien ympäristötiedon hyödyntämiseen. Ennen tehtävämme painottuivat energiatehokkuuden tarkasteluun, mutta nyt myös materiaalien ympäristövaikutuksista saadaan tietoa nopeammin ILMARI-työkalun avulla. Esimerkiksi työkalun kehitysvaiheessa Pöyryllä tehdyssä diplomityössä selvitettiin, miten toimistorakennuksen rungon valinnalla voidaan vaikuttaa materiaalien kautta syntyviin päästöihin. Tarkoituksemme on lisätä kattava ympäristötieto kustannustiedon rinnalle suunnitteluvaihtoehtojen tarkasteluun", täydentävät Pöyryn elinkaarikonsultit Jenni Bäck ja Paula Rantanen.

ILMARI soveltuu uudis- ja peruskorjaushankkeiden suunnitteluun. Peruskorjaushankkeiden hiilijalanjäljen optimointi on uudisrakennushankkeita vaikeampaa, koska tasapaino energiatehokkuuden, kustannusten ja viihtyvyyden välillä on toteutettava olemassa olevien ratkaisujen rajoissa.  Korjausrakentamisessa materiaalien osuus hiilijalanjäljestä on vain pieni osa. ILMARI soveltuu silti näihinkin hankkeisiin täydentämään energia-asiantuntemusta ja laajentamaan elinkaariajattelua.

ILMARI-arviointipalveluVTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Keskeisiä toimialojamme ovat voimantuotanto, -siirto ja -jakelu, metsäteollisuus, kemian- ja biojalostus-, metalli- ja kaivosteollisuus-, liikenne-, vesi- ja kiinteistöalat. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 7 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2012 oli 775 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

 

Ota yhteyttä