Sign In

Lihoneiden ja laihtuneiden painon viikkorytmit erilaiset

4.2.2014

 
Painorytmi vahvistaa arkipäivien terveellisen ruokavalion merkityksen

VTT selvitti yhteistyössä Cornellin yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa, miten ihmisten paino vaihtelee seitsenpäiväisen viikon aikana. Painonvaihtelusta löytyi selkeä viikkorytmi: paino oli korkeimmillaan viikonlopun jälkeen ja väheni vastaavasti arkipäivinä. Yllättävä löydös havaittiin, kun tutkittiin viikkovaihtelua painonhallinnan eri ryhmissä. Kaikissa painonhallinnan ryhmissä paino nousi viikonlopun aikana, mutta laihtuneiden ja lihoneiden viikkorytmit erosivat toisistaan arkipäivien osalta.

Kaikilla ryhmillä – lihoneilla, laihtuneilla ja painonsa säilyttäneillä – paino oli korkeimmillaan sunnuntaina ja maanantaina, minkä jälkeen paino laski. Ryhmät erosivat toisistaan arkipäivien erilaisten painorytmien takia. Laihtuneiden ja painonsa säilyttäneiden ryhmissä painon laskeva trendi alkoi tiistaista ja jatkui järjestelmällisesti perjantaihin asti. Viikon minimipaino havaittiin useimmin perjantaina tai lauantaina. Henkilöiden, joiden paino oli nousussa, paino ei laskenut suoraviivaisesti arkipäivien aikana ja viikon minimipainot jakautuivat eri viikonpäiville.

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että painoaan pudottaneet ovat onnistuneet kompensoimaan viikonloppusyömisen aiheuttaman pienen painonnousun arkipäivinä.

”Viikonlopun jälkeisen painonnousun voidaan ajatella kuuluvan normaaliin painonvaihteluun. Painonhallinnan kannalta herkuttelu ja pieni painonnousu eivät ole vahingollisia, kunhan huolehtii terveellisestä ruokavaliostaan arkena. Tärkeää on huomioida tällaiset ilmiöt ja kääntää painon nouseva trendi laskuun”, toteaa VTT:n tutkija Anna-Leena Orsama.

Laihduttamisessa ja painonhallinnassa on kyse elämänmittaisesta muutoksesta. Ruokavalioita, jotka eivät ole liian tiukkoja ja sisällä lukuisia rajoituksia, on helpompi sisäistää ja noudattaa pitkiäkin aikoja. Onnistuneessa painonhallinnassa on tärkeää löytää pitkän aikavälin energiatasapaino, jolloin lyhytaikainen painonnousu ei ole haitaksi.

Tulokset perustuvat painon omamittausdataan, joka on kertynyt neljässä aiemmassa VTT:n tutkimusprojektissa, joissa koehenkilöt oli ohjeistettu mittaamaan painoaan päivittäin. Tutkijat analysoivat 80:n 25–62 -vuotiaan henkilön painon kehitystä päivittäisten aamupainon mittaustulosten perusteella. Lyhin seurantajakso kesti 15 päivää ja pisin 330 päivää.

Oman terveydentilan ja elintoimintojen seuranta erilaisten sovellusten ja välineiden avulla on ollut pitkään kasvava trendi. Tutkijoiden tavoitteena on päästä pureutumaan yksityiskohtaisesti näihin tietomassoihin. Aineistoissa on arvokasta tietoa ihmisten arkipäivän käyttäytymisestä ilman auktoriteettien ohjaavaa vaikutusta. Niistä on löydettävissä ilmiöitä, joita perinteisillä tutkimusasetelmilla ei voida saavuttaa.

Viite: Orsama, A., Mattila, E., Ermes, M., van Gils, M., Wansink, B., & Korhonen, I., (2014). Weight rhythms: Weight increases during weekends and decreases during weekdays. Obesity Facts, Forthcoming. http://www.karger.com/Article/FullText/356147

Mediamateriaali:

KAAVIO: Henkilöiden, joiden paino oli nousussa (oikea), paino nousi viikonlopun aikana, mutta arkena paino ei noudattanut lineaarisesti laskevaa trendiä. Laihtuneiden (vasen) ryhmissä viikonlopun ja viikonpäivien välillä oli suurempi ero, ja painossa nähtiin viikonlopun jälkeen tasaisesti laskeva trendi aina perjantaihin saakka.

Ota yhteyttä