Sign In

Liikkumisen ja matkailupalvelujen yhteiskehittämisestä syntyy liiketoimintaa

21.12.2017

VTT koordinoi VAMOS! (Value added mobility services)! -hanketta, joka yhteiskehittää liikkumista tarvelähtöisesti lisäarvopalveluna. Tavoitteena on yhdistää ja ketjuttaa eri liikennemuotojen liikkumispalveluita matkailu-, majoitus- ja tapahtumapalveluiden kanssa.

Matkailun tarjoamat mahdollisuudet ja erilaiset tapahtumat liikuttavat suuria joukkoja ihmisiä, mutta usein liikkumis-, tapahtuma- ja oheispalvelut ovat erillisiä, yhteentoimimattomia ja tarjonnaltaan hajanaisia. Yhdistäviä mobiiliratkaisuja on tarjolla niukasti, ne ovat toisistaan erillisiä ja käyttäjämääriltään pieniä.

VAMOS! tarjoaa tarvelähtöisen ja avoimen yhteiskehittämisen alustan, johon liikkumispalveluista kiinnostuneet ja palveluja tarjoavat yritykset voivat liittyä.

VTT:n lisäksi hankkeessa on tällä hetkellä mukana kasvava joukko suomalaisia startup- ja pk-yrityksiä, kuten PayiQ, Shareit, Witrafi, Apinf, Place to Sleep, Evenman, Wallasvaara Engage ja Solo International.

Konkreettisissa kokeiluissa integroidaan liikkumispalveluja mobiilisti

VAMOS! -kokeilut suuntautuvat mm. mobiililiputukseen ja -maksamiseen (PayiQ), vertaiskäyttöautoihin (Shareit) ja vertaispysäköintiin (Witrafi) sekä kaupunkipyöriin (Solo International). Hankkeen keskiössä ovat myös eri toimijoiden rajapintojen integrointi (Apinf) sekä majoitus- ja tapahtumapalveluja tarjoavat yritykset, jotka liittävät liikkumisen mobiilipalvelut omaan kokonaistarjontaansa. Esimerkiksi Place to Sleep tarjoaa kustannustehokkaasti tuotettuja ja pitkälle automatisoituja majoituspalveluja pienemmällekin kysynnälle.

Kokeilujen yhtenä tavoitteena on kytkeä palveluita joukkoliikennejärjestelmään, sillä vertaisautot, parkkipaikat ja kaupunkipyörät täydentävät usein raide- ja bussiliikenteen perustuvaa matkaketjua.

Jaetut kokemukset ja käyttäjien osallistaminen edistävät palvelujen helppokäyttöisyyttä

VAMOS! rakentaa ekosysteemiä konkreettisten kokeilujen kautta, jotta tieto loppukäyttäjien kokemuksista on nopeasti hyödynnettävissä. VTT:n rooli palvelujen kehittämisessä, todennuksissa ja arvioinneissa on keskeinen; ekosysteemissä tuloksien jatkuva jakaminen ja niistä oppiminen ovat avaintekijöitä.

Kehittämistyön tuloksia hyödyntävät VAMOS! -yritysten lisäksi kokeiluissa mukana olevat matkailuyritykset ja tapahtumatuottajat sekä palvelujen loppuasiakkaat. Mitä enemmän tapahtumien ja matkailukohteiden saavutettavuutta pystytään parantamaan, sitä enemmän sekä loppukäyttäjät että palveluntarjoajat hyötyvät.

Tällä hetkellä VAMOS! -pilotti on käynnissä Lapissa, jossa edistetään Ylläksen alueen matkailupalvelujen saavutettavuutta. Esimerkiksi skaalautuva Reittiopas-palvelu yhdistää liikkumispalvelut mobiililiputukseen ja -maksamiseen. Ratkaisu palvelee niin kotimaisia kuin kansainvälisiä matkailijoita ja tuo alueen liikkumispalveluita helposti saataville.

Jatkossa VAMOS! -kokeiluissa edistetään mm. liikematkailua ja virka-autojen vertaiskäyttöä, luontomatkailun parempaa saavutettavuutta sekä kestävän liikkumisen ratkaisuja.

VAMOS! -hankkeessa korostuvat ketteryys, käyttäjälähtöisyys ja helppokäyttöisyys, joita arvioidaan käyttäjäkokemuksen näkökulmasta.

Palvelutarjontaa täydentävät yritykset ovat tervetulleita mukaan kehittämään ja kehittymään. Kutsu alustalle on avoin, ja mukaan ehtii vielä! VAMOS! -hanke päättyy vuoden 2018 lopussa.

Lähde, josta teksti on lyhennetty, Tekes: https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2017/liikkumisen-ja-matkailupalvelujen-yhteiskehittaminen-synnyttaa-vaivattomia-kokonaisratkaisuja/

Lue asiasta lisää VTT:n Impulssista:
http://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Liiketoimintaa-liikenteeseen.aspx

Lue lisää VAMOS! hankkeen kotisivustolta: www.vamosapi.com