Sign In

Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden teknologiat voivat mullistaa teollisen tuotannon

23.10.2012

Eurooppalaisessa, VTT:n koordinoimassa ManuVAR-projektissa on kehitetty järjestelmä, joka voi mullistaa manuaalista työtä ja työympäristöjä Euroopassa. Järjestelmässä yhdistyvät tuotteiden elinkaaren hallinta, ergonomia sekä lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden teknologiat. Sen avulla voidaan saada työvoima tehokkaampaan käyttöön, parantaa tuotannon laatua ja nopeuttaa tuotteiden pääsyä markkinoille.

ManuVAR-järjestelmä tehostaa kaikkia tuotantotyön osa-alueita. Siitä hyötyvät kaikki ne toimijat, jotka ovat tekemisissä tuotteen kanssa sen elinkaaren aikana – insinööristä johtajaan ja työntekijästä loppukäyttäjään. Järjestelmä tehostaa viestintää tuotteen elinkaaren aikana, tukee työpaikan ja työmenetelmien suunnittelua sekä helpottaa koulutusta ja ohjeiden antamista.

Modulaarinen ja muokattava ManuVAR-järjestelmä, joka tukee manuaalista työtä lukuisilla teollisuudenaloilla, on kehitetty 18 yhteistyökumppanin voimin kolmessa vuodessa. EU-rahoitteinen projekti päättyi toukokuussa 2012. VTT on toiminut projektin koordinaattorina, ja Metso Minerals sen teollisena yhteistyökumppanina. Hermia Yrityskehitys Oy vastasi yritysten liiketoimintasuunnitelman tekemisestä.

Monilla aloilla manuaalisen työn tekijöiltä vaaditaan paljon tietoa ja taitoa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi satelliittien kokoaminen, voimalaitosten huolto, monimutkaisten koneiden käyttö ja räätälöityjen tuotteiden suunnittelu ja valmistus. Korkeatasoista osaamista edellyttävä manuaalinen työ on ydintoiminto, jota ei voi siirtää ulkomaille tai automatisoida.

Eurostatin* tilastojen mukaan runsaasti osaamista vaativaa manuaalista työtä teki vuonna 2011 Euroopassa 15,7 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa oli tuotantolaitosten ja koneiden kokoonpanijoita ja käyttäjiä.

ManuVARin projektikoordinaattori, VTT:n erikoistutkija Boris Krassi toteaa: "ManuVARin myötä työvoima saadaan tehokkaampaan käyttöön, mikä parantaa ihmisten osaamiseen perustuvaa kansainvälistä kilpailukykyä. Tämä puolestaan johtaa parempaan laatuun, tuotteiden nopeampaan pääsyyn markkinoille ja parempiin tuloksiin. Eurooppalaisia työpaikkoja voidaan turvata tukemalla vaativaa manuaalista työtä, jota ei voi siirtää ulkomaille vaan on suoritettava paikallisesti."

ManuVAR-järjestelmää esiteltiin eurooppalaisten teollisuusyritysten johtajille ja insinööreille keväällä 2012. Järjestelmän avulla voidaan saadun palautteen perusteella muun muassa tehostaa työpaikan viestintää, nopeuttaa suunnittelua, säästää tuhansia työtunteja ja parantaa asiakaspalvelun ja työn laatua todellisissa valmistustilanteissa.

Manuaalinen työ on kallis ja korvaamaton osa valmistusprosesseja. Globalisaation seurauksena yritykset ovat säästäneet manuaalisen työn kustannuksissa siirtämällä tai ulkoistamalla työtä alhaisten palkkakustannusten maihin, mikä on tuonut mukanaan toimitusaikojen pitenemisen, tuotteiden ja palveluiden laadun heikkenemisen ja heikomman johtamisen kaltaisia ongelmia. Alat, joilla tehdään paljon kallista manuaalista työtä, jota ei voi ulkoistaa tai automatisoida, joutuvat yhä ahtaammalle globalisaation paineissa ja Euroopan työikäisen väestön pienentyessä. ManuVAR-projektin tavoite oli tarjota tähän ongelmaan oikea-aikainen ja järjestelmällinen ratkaisu.

Euroopan komissio rahoitti ManuVAR-projektin EU:n 7. puiteohjelman alaisuudessa, ja projektin kokonaisrahoitus oli 9,7 miljoonaa euroa.

MEDIAMATERIAALIA ManuVAR-projektista:
Kuva 1
Kuva 2

ManuVAR-projektin verkkosivut

EUROSTAT*

 

Ota yhteyttä