Sign In

Lohkoketjuteknologia varmistamaan hyvinvointisovellusten ja -palvelujen luotettavuus

29.11.2017

Ennakoivaa terveydenhoitoa tukevan ekosysteemin syntymistä voitaisiin edistää konkreettisella kokeilulla

Teknologian tutkimuskeskus VTT on selvittänyt valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa lohkoketjuteknologian hyötyjä sosiaali- ja terveyspalvelujen tehostamisessa. Toimenpiteeksi ehdotetaan lohkoketjuihin perustuvan hyvinvointiekosysteemin edistämistä konkreettisen kokeilun kautta. Siinä tiedon luotettavuus ja hyvinvointiraha muodostaisivat pohjan ennakoivan terveydenhoidon ja hyvinvoinnin ylläpidon nostamiselle keskeiseen asemaan sote-palvelujärjestelmässä.

Näin muodostuva ekosysteemi mahdollistaisi kansalaisten saaman terveyshyödyn sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannussäästöt painopisteen siirtyessä ennakoivaan hyvinvoinnin ylläpitoon. Samalla syntyisi liiketoimintamahdollisuuksia uusille teknologia- ja palveluyrityksille.

Lohkoketjulla tarkoitetaan listaa toisiinsa linkitettyjä tapahtumia, esimerkiksi digitaalisen rahan siirtoja yksilöiden tai organisaatioiden välillä. Tapahtumat varmennetaan ja linkitetään toisiinsa kryptografisin menetelmin siten, että lohkoketjun muuttaminen on käytännössä mahdotonta. Lohkoketjua ylläpidetään hajautetusti useilla palvelimilla ilman keskitettyä luotettua tahoa, mikä mahdollistaa tiedon säilymisen yksittäisestä toimijasta riippumatta.

Lohkoketjun avulla voidaan varmistaa, että tiedot ovat alkuperäisenä ja muuttumattomina kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä. Tämä mahdollistaisi myös hyvinvoinnin ylläpitoon tarkoitettujen sovellusten ja palvelujen liittämisen kiinteäksi osaksi sote-palvelujärjestelmää.

Hyvinvointiraha motivoimaan terveyspalvelujen ja -sovellusten käyttöä

Lohkoketjujen avulla toteuttavissa oleva hyvinvointiraha tukisi terveyttä ja hyvinvointia edistävien luotettavien ja vaikuttavien tuotteiden ja -palvelujen käyttöä. Se täydentäisi asiakasseteliä erityisesti hyvinvointisovellusten ja -palvelujen yhteydessä.

Hyvinvointiraha olisi myös laajennettavissa maan rajojen ulkopuolelle, jolloin asiakkaan valinnanvapaus kasvaa. Tavoitteena olisi selvityksen mukaan konsepti, joka on laajennettavissa kansainväliseen käyttöön.

VNK:n
Policy Brief 18/2017