Sign In

Luonnonkuitupohjaisia tuotteita metsäsektorille ympäristöä ja resursseja säästäen

30.1.2012

VTT:lle maailman ensimmäinen teollisen mittakaavan vaahtoteknologian tutkimusympäristö

Vaahtorainauksella voidaan merkittävästi laajentaa luonnonkuitupohjaisten, kierrätettävien ja yhä kevyempien tuotteiden kirjoa ja saavuttaa huomattavia säästöjä tuotteen valmistuskustannuksissa. VTT:llä on juuri käynnistynyt kehityshanke, jossa rakennetaan maailman ensimmäinen teollisen mittakaavan vaahtorainausympäristö tukemaan yritysten tuotekehitystä.

Vaahtorainausteknologialla kyetään parantamaan nykyisten pakkaus-, paperi- ja kartonkituotteiden ominaisuuksia ja valmistamaan erilaisia, hyvin huokoisia, kevyitä ja tasaisia tuotteita (mm. hygieniatuotteet, eristeet ja suodattimet). Teknologia saattaa mahdollistaa jopa painetun älyn ja elektroniikan sekä nano- ja mikroselluloosasovellusten valmistamisen.

Pohja teknologian kehittämiselle on luotu Metsäklusterin EffTech- ja EffNet-ohjelmissa. ”Vaahtorainausteknologiassa käytetään huomattavasti vähemmän vettä kuin perinteisessä paperin- ja kartonginvalmistuksessa. Kuitumassa sisältää hyvin suuren määrän ilmaa, mikä mahdollistaa nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuksiin. Teknologia pienentää veden ja energian käyttöä sekä säästää raaka-ainetta. Metsäklusterin ohjelmien puitteissa on laboratoriomittakaavassa demonstroitu, että kuitutuotteissa voidaan parhaimmillaan päästä jopa kymmenien prosenttien säästöihin kuituraaka-aineen käytössä”, toteaa teknologiapäällikkö Janne Poranen VTT:ltä.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia metsäsektorille

Vuoden alussa käynnistyneen KOTVA-hankkeen tavoitteena on siirtää vaahtorainausteknologia VTT:n SUORA-tutkimusympäristölle Jyväskylässä. SUORA on VTT:n pilot-mittakaavan kuituprosessien tutkimusympäristö, joka on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Metsäklusterin yritysten kanssa. Se on kooltaan pienempi ja toiminnaltaan muunneltavampi kuin teollisuudessa käytettävät pilot-laitteistot, mikä mahdollistaa usein vasta idea-asteella olevien ratkaisujen kehittämisen nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Kaksivuotinen, 2 miljoonan euron KOTVA-hanke tukee kansallista metsäklusterin tutkimusstrategiaa. Metsäklusterin tavoitteena on kaksinkertaistaa Suomen metsäsektorin liikevaihto vuoteen 2030 mennessä siten, että puolet liikevaihdosta tulee uusista kuitupohjaisista tuotteista, joita ei vielä tällä hetkellä valmisteta.

"Hanke edistää Keski-Suomen kilpailukykyä vahvistamalla alueellisia innovaatio- ja osaamisrakenteita. Tavoitteena on laajentaa nykyistä asiakaspohjaa, kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös pk-yrityksille sekä löytää kansainvälisiä yrityksiä, jotka haluavat tehdä kehitystyötään Keski-Suomessa", toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

KOTVA:ssa yhdistyy VTT:n ja Jyväskylän yliopiston osaaminen uusien kuitupohjaisten tuotteiden valmistuksen alueella. VTT:llä on päävastuu vaahtoteknologian kehityksestä. Hankkeessa ovat mukana UPM, Stora-Enso, M-real, Metso, Kemira, Omya, Wetend technologies ja Vision systems sekä Jyväskylän, Äänekosken ja Jämsän kaupungit. Hanke on saanut 917 778 euroa Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta Keski-Suomen liiton kautta.

SUORA-tutkimusympäristö

Kuva vaahtorainausympäristöstä

Ota yhteyttä