Sign In

Luonnonvarakeskus myy mittaus- ja standardisointipalvelut VTT Expert Services Oy:lle

20.4.2016

VTT koneet kuljetukset signaturekuva

​VTT Expert Service Oy:n lehdistötiedote 20.4.2016

Luonnonvarakeskus (Luke) myy Vihdissä sijaitsevan Vakolan mittaus- ja standardisointitoiminnon VTT Expert Services Oy:lle. Liiketoiminnan on tarkoitus siirtyä VTT Expert Services Oy:lle 1.6.2016 alkaen.

VTT Expert Services Oy jatkaa palveluiden kehittämistä ja tarjoamista asiakkaille sekä Luken tutkimukselle. Lukeen jää viranomaistoimintana tehtävä ATP-todistusten myöntö. Järjestely ei koske Luken teknologiatutkimusta.

"Vakolan palvelut sopivat erittäin hyvin VTT Expert Services Oy:n palvelutarjoamaan. Kauppa vahvistaa ja täydentää palveluitamme ajoneuvo- ja työkoneteollisuudelle. Vakola on asiakaskunnassaan hyvin tunnettu toimija. Keskeisiä palveluita ovat liikkuvien työkoneiden mittaukset ja tarkastukset, olosuhdekokeet sekä konevalmistajille tehtävät tyyppihyväksynnät. Myös Luonnonvarakeskus tarvitsee jatkossa tutkimuksessaan Vakolan testauspalveluita. Toiminta on suurelta osin akkreditoitua, ja Vakola toimii ilmoitettuna laitoksena. Akkreditoinnit ja ulkoiset valtuutukset siirtyvät VTT Expert Services Oy:lle. Toimintaa jatketaan Vihdin tiloissa ja mittaus- ja standardisointipalveluiden henkilöstö siirtyy meille vanhoina työntekijöinä." kertoo VTT Expert Services Oy:n toimitusjohtaja Laura Apilo.

"Luonnonvarakeskus käy läpi sekä palvelutuotantoaan että toimipaikkaverkostoaan osana tutkimuksen kilpailukyvyn kehittämistä ja Luken talouden sopeuttamista voimakkaasti alenevaan valtion budjettirahoitukseen ja muuttuvaan toimintakenttään. Luken ydintoimintaa vahvistavat uudelleenjärjestelyt ovat perusedellytys sille, että Luke kykenee jatkossakin tarjoamaan panostaan biotalouden kasvun tueksi sekä vastaamaan asiakkaidensa ja yhteiskunnan tarpeisiin myös tulevaisuudessa", kertoo johtaja Eeva-Liisa Ryhänen Lukesta.

Luke kertoi keväällä 2015 YT-prosessin yhteydessä, että se ulkoistaa Vihdissä toimivan mittaus ja standardisointi -palvelun. Nyt toteutettavalla kaupalla haetaan palvelulle vahvaa omistajaa ja sen myötä myös toiminnan kehittämisresursseja.

Ota yhteyttä
 
 
 

Luonnonvarakeskus
Eeva-Liisa Ryhänen, yksikön johtaja
Puh. 029 532 6493

VTT Expert Services Oy
Laura Apilo, toimitusjohtaja
Puh. 040 551 8216, leena.apilo@vtt.fi