Sign In

Massamuuttoon voidaan vaikuttaa

25.11.2015

Valokuvaaja: Seppo Juurikko

Hajautetusta teknologiasta ratkaisuja ongelmaan

Ihmiset muuttavat muihin maihin, kun heillä ei ole kotimaassaan toivoa hyvinvoinnista. Hyvinvointia voidaan kasvattaa nopeasti ottamalla käyttöön matalan kustannuksen hajautettuja teknologioita, joita esimerkiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on kehittänyt yhdessä suomalaisten yritysten kanssa. Näistä esimerkkejä ovat tekstipohjaiset pankkipalvelut, paikallinen aurinko- ja tuulienergian tuotanto, verkkopohjaiset oppimisympäristöt sekä liikkuvat tehtaat, jotka mahdollistavat tuotannon käynnistämisen sijainnista riippumatta.

Hajautettujen teknologioiden avulla paikalliset ihmiset voivat käynnistää paikallisen tuotannon paikallisista raaka-aineista nopeasti ja tehokkaasti. Esimerkiksi liikkuvat tehtaat voidaan rakentaa ja toimittaa paikalleen muutamassa kuukaudessa. Niitä voidaan käyttää useiden erilaisten tuotteiden valmistamiseen aina maataloustuotteista kuluttajatarvikkeisiin. Vakiintuneita insinööritekniikoita hyödyntämällä voidaan käynnistää merkittävää tuotantoa nopeasti työvoimalla, jolla ei ole ennestään tarvittavaa osaamista. Paikallisen tuotannon lisäksi hajautetuilla teknologioilla tehostetaan innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.

VTT on tutkinut ja tuottanut hajautettujen teknologioiden innovaatioita yhdessä suomalaisten yritysten ja organisaatioiden, kuten Suomi-Somalia-seuran, kanssa.

Suhteellisen pienikokoinen ja monikäyttöinen hajautettujen teknologioiden liikkuvuus mahdollistaa niiden käytön aina siellä, missä ihmiset ovat – niin kotimaassa kuin väliaikaisissa oleskelupaikoissakin. Tämän vuoksi hajautettuja teknologioita voidaan käyttää nopeasti vähentämään massamuuttojen syitä.