Sign In

Merkittäviä säästöjä elinkaarikustannuksiin VTT:n ja Chillerin kehittämällä työkalulla

6.10.2016

Hankintahinta on usein vain murto-osa investointihyödykkeen kokonaiskustannuksista. Hankintahinta ohjaa kuitenkin tyypillisesti hankintapäätöstä. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Suomen johtavan lämpöpumppu- ja jäähdytyslaitevalmistajan Chiller Oy:n yhteistyönä kehittämä laskentamalli tuottaa tietoa erilaisten jäähdytysratkaisujen kustannuksista koko elinkaaren aikana.

"Jäähdytysratkaisuissa hankintahinta voi olla vain viidesosa laitteen käyttöaikana syntyvistä kustannuksista. Merkittäviä säästöjä on saavutettavissa hyödyntämällä elinkaarikustannuksista saatavaa tietoa jo hankintapäätöksiä tehtäessä. Hankintahinnaltaan kalliimpi ratkaisu voi maksaa itsensä varsin nopeasti takaisin pienempinä energia- ja kunnossapitokustannuksina," toteaa Chillerin koulutuspäällikkö Ville Vierula.

Kehitetty laskentamalli huomioi kattavasti elinkaarikustannuksiin vaikuttavat tekijät, kuten tekniset ratkaisut, ylläpitokustannukset, energiakustannuksiin merkittävästi vaikuttavat asiakaskohtaiset käyttöolosuhteet sekä laitteille tarjottavien kunnossapitopalvelujen kustannusvaikutukset. Vastaavia yhtä kattavasti koko käyttöajan kustannuksia sisältäviä laskentamalleja ei juuri ole käytössä suomalaisissa teollisia tuotteita ja palveluja tarjoavissa yrityksissä. Nyt kehitetyn laskentamallin avulla tuotetaan tietoa elinjaksokustannuksista valittaessa jäähdytysjärjestelmää erilaisiin rakennuskohteisiin, kuten toimistot, sairaalat, teollisuuslaitokset tai laitetilat.

Vastaava menetelmä on laajasti hyödynnettävissä monenlaisten palvelujen ja teknisten ratkaisujen elinkaarikustannusten vertailuun. Laskentamallin räätälöinti erilaisille tuotteille edellyttää liiketoiminnan ymmärtämisestä lähtevää olennaisten kustannusluokkien ymmärtämistä ja tunnistamista, jolloin voidaan muodostaa strukturoitu kustannusmalli ja keskittyä kokonaiskustannusten kannalta tärkeimpiin tekijöihin.

Laskentamalli ja työkalu sen käytäntöön soveltamiseksi on kehitetty DIMECCin (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation) REBUS-tutkimusohjelmassa, joka alkoi vuonna 2014 ja päättyy vuonna 2017.

Ota yhteyttä
 
 
 

Lisätietoja

Chiller Oy
Ville Vierula, koulutuspäällikkö
0400308748, ville.vierula@chiller.fi