Sign In

Metsäalan pk-sektorille luvassa uusia innovaatioita ja vientituotteita

9.10.2012

VTT:lle 1,1 miljoonaa euroa metsäalan tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen

VTT käynnistää uusien kuitupohjaisten tuotteiden ja tuotantoteknologioiden kehityksen. Tavoitteena on kehittää metsäalaa edustavan pk-sektorin kanssa uusia innovaatioita tiiviissä yhteistyössä metsäteollisuuden suuryritysten kanssa.

VTT:n Testaa-hanke edistää metsäteollisuuden ja suomalaisten pk-yritysten yhteistyötä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa. Hankkeessa on tavoitteena kehittää uusia kuitupohjaisia tuotteita ja niiden tuotantoteknologioita tiiviissä yhteistyössä pk-sektorin, kehitysorganisaatioiden ja metsäteollisuuden suuryritysten kanssa.

Pk-yritykset pääsevät hyödyntämään VTT:n tutkimusympäristöjä ja osaamista tuotteidensa sekä tuoteideoidensa kehittämisessä. Yrityksille avautuu mahdollisuus todentaa tuotteiden soveltuvuus metsäteollisuuden käytäntöä vastaavissa prosesseissa. Hanke edistää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja tukee uusien vientituotteiden kehittämistä.

Testaa-hanke on saanut 820 000 euroa EU-rahoitusta Keski-Suomen liiton kautta sekä noin 270 000 euroa yritys- ja kuntarahoitusta. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa jo vuoden 2013 alkupuolella. Nyt käynnistynyt hanke päättyy kesällä 2014.

Projektin alkuvaiheessa rakennetaan markkinointi- ja yritysverkosto sekä suunnitellaan tarkemmin ensimmäiset tutkimusjaksot yritystarpeiden mukaisesti. Tämän jälkeen keskitytään erityisesti kuitupohjaisten tuotantoprosessien energiatehokkuuteen ja vedenkäytön vähentämiseen uusien teknologioiden avulla. Projektissa sovelletaan muun muassa VTT:llä kehitettävää vaahtorainausteknologiaa uudenlaisiin kuitupohjaisiin tuotteisiin.

Yhteistyöhankkeeseen osallistuvat suuryritykset ovat: Metso Paper Oy, Sappi Finland Operations Oy, Omya Oy, Kornäs Oy sekä Albany International Oy. Hankevalmistelun yhteydessä on löytynyt jo kahdeksan keskisuomalaista pk-yritystä, jotka osallistuvat hankkeeseen omien tuotekehitysideoidensa pohjalta. Tavoitteena on noin 20 - 30 suomalaisen pk-yrityksen aktiivinen osallistuminen hankkeen toteutukseen.

Hanke vahvistaa Suomen asemaa metsäteollisuuden ja sen tuotteiden kansainvälisenä kehittäjänä.

 

Ota yhteyttä