Sign In

Mobiiliteknologian käyttö tuo tehoa kunnossapitoalan yrityksiin

14.12.2010

VTT:n kehittämät ratkaisut helpottavat liikkuvien työtehtävien suunnittelua ja raportointia

Kunnossapitoalan yritykset voivat tehostaa merkittävästi toimintojaan mobiiliteknologian avulla. VTT on kehittänyt ratkaisuja, joiden avulla yritykset pystyvät hyödyntämään monipuolisesti mobiiliteknologiaa muun muassa töiden suunnittelussa ja raportoinnissa. Työnjohtajat voivat esimerkiksi toimittaa tilauksia ja ohjeita suoraan kunnossapitäjän matkapuhelimeen ja työntekijät voivat raportoida kentältä, kun työ on suoritettu.

Mobiiliratkaisujen käyttö liikkuvan työn tukena on yleistymässä. Teollisuuden työtehtävät vaativat yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta tietoa sekä yhteyttä yrityksen taustajärjestelmiin. Mobiilisovellusten käyttöönottoa helpottaa se, että päätelaitevalikoima on laajentunut ja laitteet ovat aiempaa luotettavampia ja monipuolisempia. Teknologian kehityksen myötä myös käyttäjien asenteet ovat muuttuneet myönteisemmiksi.

Yritykset voivat lisätä liikkuvien työtehtävien tehokkuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta saadessaan mobiiliteknologian avulla käyttöönsä enemmän reaaliaikaista tietoa. Työnjohtajat voivat seurata reaaliaikaisesti työntekijöiden työtilannetta, mikä helpottaa työn resursointia ja ohjausta. Asiakkaat puolestaan voivat tehdä esimerkiksi häiriö- tai vikailmoituksen mobiililaitteen avulla suoraan kentältä. Työt voidaan hyväksyä ilman paperilomakkeita ja materiaalin hankinta helpottuu, kun varastointitilanne voidaan tarkastaa nopeasti.

Myös työturvallisuus parantuu, kun työntekijät saavat mobiililaitteisiinsa ajanmukaista ohjeistusta ja heidän sijaintinsa voidaan vaaratilanteissa helposti paikantaa.

VTT:n tutkimusprojektin (MOMA, Mobile Maintenance) yhteistyökumppaneina olivat Helsingin Energia, Maintpartner Oy, Rautaruukki Oyj ja Solteq Oyj. Projektin tuloksena yrityksille muodostui kattava näkemys mobiilisovellusten käyttöönoton luomista mahdollisuuksista ja rajoitteista kenttätöissä.

Projektissa huomioitiin erityisesti teknologian käytettävyys ja ratkaisujen liiketoiminnallinen hyöty. Lisäksi kartoitettiin keinoja käyttäjien motivoimiseksi mobiiliratkaisujen käyttöön. Tutkimusta rahoittivat Tekes ja VTT.