Sign In

Molekyylit riviin uudella ja helpolla tavalla

5.6.2014

Miten nanometriset molekyylit saadaan järjestymään itsestään samansuuntaisiksi nanorakenteiksi millimetritasolla?

Aalto-yliopiston, Politecnico di Milanon ja VTT:n tutkimushankkeen tuloksena syntyi uusi menetelmä ulottaa molekyylien hallittu itsejärjestyminen nanotasolta millimetritasolle ilman aiemmin tarvittuja välivaihteita. Menetelmä perustuu siihen, että erilaisiin muovimateriaaleihin sidotaan halogeenisidoksella fluorattuja pienimolekyylisiä yhdisteitä, jotka ohjaavat rakennetta tehokkaan pakkautumisensa vuoksi ja koska ne hylkivät polymeerejä. Työ julkaistiin 4.6.2014 Nature Communications -lehdessä.

Molekyylien itsejärjestyminen on nanoteknologiassa paljon käytetty menetelmä, jossa järjestetään molekyylejä ilman ulkoisia työkaluja. Järjestyksen resepti on ohjelmoitu molekyyleihin. Menetelmää käytetään erilaisissa sovelluksissa muisteista materiaaleihin ja erityisesti biotieteissä, jotka perustuvat itsejärjestymisen hallintaan.

Teknologiassa molekyylien itsejärjestymistä hyödynnetään eräänlaisena muottina nanolaitteiden valmistuksessa, kun halutaan hallitusti siirtää molekyylitason rakenteet makroskooppiselle tasolle. Työ on aiemmin vaatinut useita välivaiheita, mutta nyt tehdyn keksinnön avulla välivaiheet vähenevät merkittävästi.

Nature Communication artikkeli: “Halogen-bonded mesogens direct polymer self-assemblies over millimetre length scale N. Houbenov, R. Milani, M. Poutanen, J. Haataja, V. Dichiarante, J. Sainio, J. Ruokolainen, G. Resnati, P. Metrangolo, and O. Ikkala, Nature Communications 5:4043, doi: 10.1038/ncomms5043 (2014).

Linkki artikkeliin: http://www.nature.com/ncomms/2014/140604/ncomms5043/full/ncomms5043.html

Kuva: http://materialbank.aalto.fi:80/public/48948e4dc858.aspx

Kuvateksti: Kaavakuva ja elektronimikroskooppikuva spontaanisti suunnatusta itsejärjestyneestä materiaalista.

 

 

Ota yhteyttä