Sign In

Monitieteinen CIE luo uutta liiketoimintaa internetteknologioiden ja -palveluiden huippututkimuksesta

13.1.2009

 
Tänään toimintansa aloittava tutkimus- ja yritysmaailman yhteinen tutkimuskeskus Oulussa luo liiketoimintaa tutkimushankkeista niiden vielä ollessa käynnissä.

Internetin tutkimukseen keskittyvä kansainvälinen ja monitieteinen tutkimuskeskus CIE (Center for Internet Excellence) käynnistää toimintansa tänään Oulussa. Tutkimuskeskus edustaa Suomessa uutta toimintamallia, jossa yliopistotutkimuksen kaupallistamisessa ovat mukana yritykset, alueelliset organisaatiot ja pääomasijoittajat. CIE on Oulun yliopiston itsenäisenä yksikkönä toimiva tutkimuskeskus, jossa tulee laajimmillaan työskentelemään 100–200 kotimaista ja kansainvälistä tutkijaa Oulun yliopiston, Nokian, VTT:n, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppanien organisaatioista. Oulun kaupunki ja Technopolis ovat keskeisesti mukana tutkimuskeskuksen toiminnassa.

Tavoitteena löytää suomalainen menestystarina mobiilin jälkeen

CIE:n avulla haetaan jatkoa Suomen mobiiliteknologioissa saavuttamalle menestykselle. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on tehdä kansainvälisesti korkeatasoista internet-teknologioihin ja -palveluihin liittyvää tutkimusta sekä synnyttää niiden ympärille kaupallisesti menestyviä yrityksiä ja innovaatioita.

”CIE lähestyy internet-palveluiden kaupallistamista käyttäjien tarpeista. Tavoitteena on löytää internetpalveluista seuraava suomalainen menestystarina tervan, paperin ja kännykän jatkoksi. Keskuksessa akateemisen ja yritysmaailman tutkijat tekevät töitä samoissa tiloissa. Parhaat ideat syntyvät yhdessä tekemisen kautta, kun eri organisaatioiden tutkijat pääsevät vaihtamaan ajatuksia ja tekemään töitä yhteisissä projekteissa”, CIE:n johtaja Heikki Huomo sanoo.

Perinteisestä tutkimus- ja tuotteistusmallista poiketen CIE synnyttää liiketoimintaa tutkimusprojekteista niiden vielä ollessa käynnissä.

”Akateemisen tutkimuksen tulosten hyödyntämisestä on perinteisesti vastannut tutkimusorganisaation ulkopuolinen taho, joka on aloittanut kaupallistamisen tutkimuksen päätyttyä. CIE avaa yhteyksiä tutkijoiden, yritysmaailman ja pääomasijoittajien välille ja avustaa tutkijoita jo projektin elinkaaren aikana liiketoiminnan luomisessa ja innovaatioiden kaupallistamisessa”, Huomo jatkaa.

"Nokian menestys nojaa vahvaan tutkimus- ja tuotekehitystyöhön. Olemme Euroopan suurin ja yksi maailman suurimmista T&K-investoijista ja teemme maailmanlaajuisesti yhteistyötä eri yliopistojen kanssa. Oulussa tällä yhteistyöllä on pitkät perinteet. Teknologinen kehitys ja toimintaympäristön muutos edellyttävät tutkimus- ja tuotekehitystyön jatkuvaa uudistamista. Internet-ympäristö on sovellus- ja palveluliiketoiminnan suurin kasvumoottori lähivuosina niin Suomessa kuin globaalistikin. Nokia on keskeisesti mukana tässä kehityksessä. Uuden internetin keskeinen tehtävä on luoda uutta maailmanluokan osaamista ja edellytykset mobiiliteknologian uusille innovaatioille sekä lopulta uusille kilpailukykyisille tuotteille ja palveluille. Nokialle onkin tärkeää olla mukana osana avointa innovaatioprosessia toteuttavaa internetin CIE tutkimuskeskusta", sanoo yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Esko Aho.

Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen korostaa: ”CIE on tärkeä elementti Oulun kaupungin innovaatiostrategiassa, koska se uudistaa ja laajentaa alueellista yritystoimintaa. Meillä on erittäin hyvä osaamis- ja resurssipohja kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän internetin teknologioihin ja palveluihin liittyvän liiketoiminnan perustaksi.”

Innovaatioita monitieteisellä tutkimuksella

Toimiminen monitieteisen Oulun yliopiston itsenäisenä yksikkönä yhdistää perinteiseen tekniseen osaamiseen myös kaupallisen, lääketieteellisen, humanistisen ja luonnontieteellisen huippututkimuksen. ”CIE toteuttaa opetusministeriön ja Oulun yliopiston linjausta, jonka mukaan Oulun yliopistoa kehitetään kansainvälisenä tiedeyliopistona yhteistyössä elinkeinoelämän ja sektoritutkimuslaitosten kanssa”, toteaa Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen.

"VTT pitää nyt käynnistyvää yhteistyötä Center for Internet Excellence -keskuksen puitteissa erittäin tärkeänä ja hyödyllisenä. Erityisesti nykyisessä voimakkaassa talouden turbulenssissa elinkeinoelämän rakenteiden ja toimintatapojen muutostarve korostuu. Suomea on perinteisesti pidetty edelläkävijänä monissa informaatioteknologioiden sovelluksissa, mutta onko tälle maineelle katetta? Kapeiden osaamisalueiden uudenlainen kehittäminen laaja-alaisesta näkökulmasta korostuu. Ja juuri tähän CIE tähtää", toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu tuo CIE:n toimintaan mukaan pitkäaikaista poikkitieteellistä internetteknologian ja sisällöntuotannon soveltavan tutkimuksen osaamista. OAMK tuottaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa uutta tietoa, jota se voi nopeasti integroida koulutukseen. ”CIE tarjoaa OAMKille mahdollisuuden toimia aktiivisessa ja suorassa kontaktissa alueen yritysten ja muiden tutkijoiden kanssa”, jatkaa OAMK tutkimus- ja kehitysjohtaja Irene Isohanni.

”Technopolis uskoo, että innovatiiviset internetpohjaiset palvelut muodostavat valtavan kasvumahdollisuuden suomalaisille ICT-alan yrityksille ja myös perinteisille teollisuus- ja palvelualoille. CIE on merkittävä foorumi asiakkaillemme ja rohkaisemme yrityksiä ja tutkimuslaitoksia toimimaan CIE-verkostossa”, kommentoi Technopoliksen yrityskehitystoimintojen johtaja Will Cardwell.

”Oulun kehitys teknologiavetoisena kasvukeskuksena on tällä hetkellä vakavasti uhattuna. Jos tämä hanke auttaa meitä synnyttämään uutta Oulu-ihmettä se on loistava asia – sillä sellainen ihme tarvitaan juuri nyt”, painottaa Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang.

Lisätietoja:
Johtaja Heikki Huomo, CIE, puh. 040 580 0150, heikki.huomo@cie.fi

Lehdistömateriaalit:
Ville Lehtovirta, Aleksin Kaiku Oy, puh. 050 346 6946, ville.lehtovirta@aleksinkaiku.fi

CIE (Center for Internet Excellence) on Oulun yliopiston itsenäisenä yksikkönä toimiva tutkimuskeskus, jonka tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta sekä uusia edelläkävijäteknologioita ja tuote- ja toimintainnovaatioita kasvavalla internet- ja palveluliiketoimintavetoisella alalla. Tutkimuskeskuksessa tulee laajimmillaan työskentelemään lähivuosina 100–200 kotimaista ja kansainvälistä tutkijaa Oulun yliopiston, Nokian, VTT:n, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja muiden projektiyhteistyökumppanien tutkimusryhmistä. Oulun kaupunki ja Technopolis ovat keskeisesti mukana tutkimuskeskuksen toiminnassa.
www.cie.fi

Ota yhteyttä