Sign In

Moottoriveneiden sisätilamelua voidaan vähentää

9.2.2010

Valmistajat ja VTT kehittävät hiljaisempia veneitä

Kotimaisille moottoriveneiden valmistajille meluisat ohjaamotilat ovat olleet pitkään ratkaisuaan odottava haaste. Moottoriveneiden sisätilojen meluun voidaan vaikuttaa. Äänen lähteen eristäminen on yksi tehokkaimmista keinoista melutason alentamiseen.

Veneilijät kaipaavat enemmän mukavuutta ja ääneltään hiljaisempia veneitä. Jos ohjaamossa on vaikea keskustella normaalilla äänenvoimakkuudella, matkustaminen ei ole kipparille tai matkustajille miellyttävää. VTT:n Hiljaiset veneet -projektissa tutkittiin sekä valmiisiin veneisiin sovellettavia, lyhyen tähtäimen ratkaisuja, että uusien veneiden suunnittelussa huomioitavia melutasoon vaikuttavia seikkoja.

Moottoriveneiden sisätilojen meluun voidaan vaikuttaa, ja sitä voidaan vähentää. Moottorin koteloiminen sekä moottoritilan ja ohjaamon välisten aukkojen tukkiminen osoittautuivat tehokkaimmiksi nopeasti toteutettaviksi keinoista.

Projektin tulosten ansiosta venevalmistajilla on nyt käytössään suoraan tuotekehitykseen sovellettavaa, käytännönläheistä tutkimustietoa melun synnystä ja vähentämisen keinoista. Osa tutkimuksessa mukana olleista yrityksistä on soveltanut tuloksia jo kaupallisesti tuotannossaan. – Hiljaiset veneet -projektin tulosten ansiosta yrityksillä on hyvä pohja myös omiin jatkoselvityksiin ja entistä hiljaisempien veneiden tuotekehitykseen, VTT:n projektipäällikkö Hannu Nykänen kertoo.

Tutkimuksen kohteina olivat suljettavalla ohjaamolla varustetut, 6 – 14 metriä pitkät, sisäperämoottorilliset veneet. Aluksi hankkeessa analysoitiin mukana olleiden veneveistämöiden referenssiveneiksi valitsemien venetyyppien ohjaamo- ja matkustamotilojen melutasot, äänenlaatu ja puheen ymmärrettävyys matkustamossa. 

Hanke toteutettiin yhteistyössä neljän suomalaisen venealan yrityksen kanssa. Osallistuvat yritykset olivat Bella-Veneet Oy, Oy Botnia Marin Ab, Tristan Boats Oy ja Volvo Finland Ab.  Tutkimusyhteistyöhön VTT:n lisäksi osallistui Kuopion yliopisto. Hiljaiset veneet -projekti on mukana Tekesin Vene-ohjelmassa, joka toteutetaan vuosina 2007 – 2011.

Julkaisu: VTT Tiedotteita 2516, Hiljaiset veneet – yhteenveto ja johtopäätökset

Ota yhteyttä