Sign In

Muovikasseille etsitään ympäristöystävällisempiä materiaaleja ja tuotantotapoja

17.12.2013

 

Eurooppalaisessa Ecoflexobag-projektissa kehitetään teollisuudelle uusia valmistusmenetelmiä muovikassien ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Vesipohjaisten painovärien yhdistäminen kierrätettyyn polyeteeni-muoviin osoittautui tutkimuksissa käyttökelpoiseksi vaihtoehdoksi perinteisten muovikassien valmistuksessa.

Kassien valmistusmateriaaleissa ja -menetelmissä tehdyt valinnat, kulutustottumukset ja kuluttajien välinpitämättömyys ovat merkittävimmät muovikassien ympäristöön vaikuttavat tekijät.

ECOFLEXOBAG-projektissa on tehty yhteenveto kassien valmistamisen ja kulutuksen nykytilanteesta sekä arvioitu kestävän kehityksen mukaisten muovimateriaalien ja painovärien käyttömahdollisuuksia kaupan muovikassien valmistuksessa.

Vesipohjaiset painovärit osoittautuivat käyttökelpoiseksi vaihtoehdoksi liuotinpohjaisille väreille. Niitä on hyvin saatavilla ja niillä voidaan saavuttaa hyvä painojälki. Tietyt painolaatuun liittyvät ongelmat rajoittavat kuitenkin niiden käyttöä tällä hetkellä.

Tutkimus osoitti, että liuotinpohjaisilla väreillä on mahdollista saavuttaa PLA- ja tärkkelyspohjaisille materiaaleille yhtä hyvä painolaadun sävyntoisto ja pisteenkasvu kuin PE-materiaaleille. Painolaatu kärsii käytettäessä vesipohjaisia värejä. Tilannetta voidaan kuitenkin parantaa käyttämällä pinta-aktiivisia aineita tai kehittämällä alustan pintakäsittelyä. Kaikki projektissa testatut muovifilmit toistivat lähes samanlaatuisen painatustuloksen värityypistä riippumatta.

”Projektissa on tähän mennessä tutkittu materiaaleja laboratoriokokeissa. Seuraavaksi on tarkoitus osoittaa valittujen materiaaliyhdistelmien toimivuus pilot-testeissä, joista kaksi toteutetaan Suomessa”, kertoo VTT:n erikoistutkija Pertti Moilanen.

Eurooppalaisessa Ecoflexobag-projektissa kehitetään suosituksia ja työkaluja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. EU:n Life+Environment Policy 2011 -ohjelman rahoittamaan projektiin osallistuvia tutkimuslaitoksia ovat AIDO ja AIMPLAS (Espanja), Dienstencentrum (Hollanti), Enviros (Tsekki) ja VTT.

Biohajoavien kassien osuus EU-alueella käytettävistä muovikasseista on tällä hetkellä vain muutaman prosentin luokkaa eikä ole nähtävissä, että osuus lisääntyisi merkittävästi. On tärkeää lisätä kierrätetyn muovin osuutta uusien kassien valmistuksessa ja uudelleen käytettävien kassien osuutta.

Suomessa kierrätysmateriaalien osuus marketketjujen kasseista on merkittävä, koska ketjun tukkuportaasta on saatavissa tasalaatuista materiaalia. Materiaalin tasalaatuisuus on tärkeää, jotta vältytään ongelmilta muovifilmin valmistuksessa ja painatuksessa.

Ecoflexobag-projekti: www.ecoflexobag.com

MEDIAMATERIAALI:

Ecoflexobag-projektin logo
Life-ohjelman logo

Ota yhteyttä