Sign In

Nanoselluloosasta syntyy innovaatioita ja kilpailukykyä

19.1.2011

Suomen Nanoselluloosakeskus on noussut kolmessa vuodessa tutkimuksellaan kansainväliseen kärkeen.

VTT:n, Aalto-yliopiston ja UPM:n perustama Suomen Nanoselluloosakeskus aloitti toimintansa 1.3.2008 Espoon Otaniemessä. Keskuksen tavoitteena on kehittää nanoselluloosalle teollisen mittakaavan tuotantoprosessi sekä luoda selluloosalle uusia käyttömahdollisuuksia raaka-aineena ja materiaalina.

Kyseessä on kolmen yhteistyökumppanin tasavertainen konsortio, jonka toiminnan rahoitus muodostuu julkisista ja yksityisistä investoinneista.

Selluloosakuidut ovat 30 mikrometriä leveitä ja 2–3 millimetriä pitkiä. Ne muodostuvat nanofibrilleistä, jotka ovat mitoiltaan noin tuhannesosa sellukuidun mitoista. Seostamalla nanoselluloosaa erilaisiin materiaaleihin on mahdollista valmistaa uusia keveitä ja lujia yhdistelmämateriaaleja, joita voidaan hyödyntää monissa teollisissa ja kuluttajatuotesovelluksissa.

Suuret panostukset tutkimukseen

Suomen Nanoselluloosakeskuksen tavoitteena on hyödyntää nanoselluloosan poikkeuksellisia ominaisuuksia jo olemassa olevien tuotteiden kilpailukyvyn parantamiseen sekä täysin uudenlaisten tuotteiden kehittämiseen. Keskuksessa pystytään laboratoriomittakaavassa tuottamaan sellukuiduista hallitusti erilaisia nanoselluloosalaatuja. Tuotettujen materiaalien karakterisointiin, eli esimerkiksi laadun, tasaisuuden ja partikkelikoon luonnehdintaan on myös kehitetty kattava mittaustekniikkakokonaisuus.

Suomen Nanoselluloosakeskuksen toiminnassa on mukana noin 40 tutkijaa. VTT:n teknologiapäällikön Pia Qvintuksen mukaan panostukset ovat tavanomaisiin tutkimusprojekteihin verrattuna moninkertaiset.

”Koska käytössämme on peräti 40 henkilötyövuotta ja osaaminen on huippuluokkaa, keskuksen tutkimustyö on edennyt hyvin nopeasti kansainväliselle kärkitasolle.”

Laajasti sovellettava teknologia

Nanoselluloosaa on mahdollista hyödyntää laajasti eri teollisuuden aloilla ja tuotteissa. Sen sovelluskohteita ovat esimerkiksi erikoispaperit, paperipinnoitteet, pakkaukset ja rakennusmateriaalit. Lisäksi esimerkiksi rakennus-, auto-, huonekalu-, elektroniikka-, elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuus voivat saada lisäarvoa tuotteilleen räätälöidyillä kuitumateriaaleilla.

Esimerkkinä nanoselluloosan tehosta on Suomen Nanoselluloosakeskuksen kehittämä innovaatio, jossa nanoteknologiaa käytetään parantamaan maalikerroksen kestävyyttä. Suomen Nanoselluloosakeskus tutki nanoselluloosan hyödyntämistä lisäaineena vesipohjaisissa polyuretaanilakoissa ja maaleissa. Tutkimuksen mukaan nanoselluloosa paransi maalikerroksen kestävyyttä ja suojasi maalia ja lakkaa UV-säteilyn aiheuttamalta kulutukselta.

Myös veden- ja ilmapuhdistuksessa hyödynnettävissä suodatin- ja membraanisovelluksissa nanoselluloosalla uskotaan olevan potentiaalia. Nanoselluloosaa voidaan käyttää myös nykyisten biomuovien lujuus- ja kestävyysominaisuuksien parantamiseen.

Uusien teknologioiden hyödyntäminen on yksi mahdollisuus vahvistaa metsäteollisuuden kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhdistämällä perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta sekä tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamista yhteistyökumppanit pyrkivät vauhdittamaan uusien, kannattavien tuotteiden saantia maailmanmarkkinoille lähivuosina.

Ota yhteyttä