Sign In

Next Media loi uusia digipalveluja media-alalle - VTT:llä vahva rooli käyttäjälähtöisessä kehittämisessä

24.4.2014

 

VTT on kehittänyt yhteistyössä media-alan kanssa uudenlaisia palveluja juuri päättyneessä, Tekesin rahoittamassa Digilen Next Media -ohjelmassa.

Media-ala on uudistunut monikanavaiseksi, digitaalisia päätelaitteita hyödyntäväksi liiketoiminnaksi niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Ohjelma on mm. mahdollistanut uudentyyppisten digitaalisten palvelujen asiakaslähtöistä konseptointia ja testaamista. Ohjelman tuloksista kerrotaan aikakauslehtimäisessä loppujulkaisussa: http://www.nextmedia.fi/makasiini.

Asiakkaiden ymmärtäminen on avain ylivertaiseen asiakaskokemukseen

VTT osallistui ohjelmassa laajasti digitaalisten palvelujen kehittämiseen yhdessä niiden potentiaalisten käyttäjien kanssa. Käyttäjälähtöisessä kehittämisessä on hyödynnetty VTT:n kehittämää, innovaatioprosessin eri vaiheita tukemaan toteutettua yhteissuunnittelun verkkoympäristöä Owelaa (Open Web Lab, http://owela.fi/). Eri osapuolten yhteisen keskustelualueen lisäksi myös muita Owelan verkkotyökaluja, kuten kyselyjä, äänestyksiä ja päiväkirjoja, käytettiin.

Lisäksi ohjelmassa kehitettiin ja testattiin mediankäytön mittaamisen prototyyppijärjestelmä, joka kerää automaattisesti tietoja mediapalvelujen käytöstä PC:ltä, tabletilta ja älypuhelimesta. Muita mediankäyttötietoja voidaan kerätä toteutetun sähköisen mediapäiväkirjan avulla. Tätä kautta saadaan kuluttajien mediakäytöstä tietoa, jota voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä.

Käyttäjien kiinnostuksen ja tilanteen huomioivat palvelut tarvitsevat monipuolista profiilitietoa

VTT:n Next Mediassa kehittämiä menetelmiä sovellettiin sisältöjen ja palvelujen kohdistamiseen erilaisten palvelujen, kuten tapahtumien, aikakauslehtiartikkelien, kirjojen, tv-ohjelmien, elokuvien ja pelien, suositteluun. Tämä tapahtui käyttäjän kiinnostuksen ja kontekstin perusteella. Yksi menetelmistä on patentoitu. Siinä kyseessä on täysin uudentyyppinen itseoppiva algoritmi, joka tunnistaa samankaltaisuuksia käyttäjän ja sisältöjen kesken.

Lisätyllä todellisuudella digitaalinen ulottuvuus myös painettuun mediaan

Lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödynnettiin useassa hankkeessa. Esimerkiksi VTT:n kehittämän Sparkly-demon käyttäjäkokemukset osoittivat, että lisätyllä todellisuudella voidaan tuoda painettuun mediaan hyödyllinen digitaalinen ulottuvuus. Katso video: http://youtu.be/AjDjsmr0G14

VTT kehitti yhdessä yrityspartnereiden kanssa myös paikkasidonnaisen palvelun uutisten, tapahtumamainosten ja viestien selailuun joko karttapohjalla tai fyysiseen ympäristöön visualisoituna. Sovelluksen avulla käyttäjä voi kokea kännykän kameranäkymässä ympäristöönsä liittyvää tietoa uudella tavalla, suoraan tapahtumapaikassa.

Media-alalle yhteinen tunnistaminen ja maksaminen?

Ohjelman aikana toteutettiin ensimmäinen prototyyppi sähköisten mediatuotteiden digitaalista kauppaa ja kulutusta helpottamaan. Palvelu yhdistää asiakkaan tunnistamisen ja mediatuotteen, kuten iltapäivälehden, helpon maksamisen. VTT:llä oli tärkeä rooli sekä käyttäjien tarpeiden tunnistamisessa että prototyypin valmistamisessa.

VTT teki myös sanomalehtien html5-pohjaisen julkaisemisen kokeiluja, joilla tavoiteltiin sanomalehtien automaattista digijulkaisuprosessia, sekä auttoi määrittämään sähköisten kirjastopalvelujen vaatimia sähkökirjojen metatietojen välitysketjua ja toimintatapoja.

Digile Oy:n käynnistämä Next Media tutki median tärkeimpiä kehityskohteita siirryttäessä kohti digitaalisia palveluja, muun muassa mediakokemusta digitaalisissa päätelaitteissa, median merkitystä ihmisen arjessa sekä suurten mediatietomäärien hallintaa. Next Mediaan osallistui 9 tutkimusorganisaatiota ja 76 yritystä. Ohjelman veturiyrityksenä toimi Sanoma.

Next Median verkkosivut: www.nextmedia.fi

Next Median loppujulkaisu: http://www.nextmedia.fi/makasiini