Sign In

Nils-Olof Nylund kahteen tutkimusrahoitusta jakavaan hallitukseen

17.12.2015

Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund on valittu Ruotsin Energiaviraston energiatehokkaiden ajoneuvojen Energieffektiva Fordon -tutkimusohjelman hallitukseen ja Henry Fordin Säätiön hallitukseen.

Energieffektiva Fordon 2015 - 2019 tähtää akateemisen kompetenssin vahvistamiseen energiatehokkaiden ajoneuvojen alueella. Kehitettävien sovellusten aikajänne on 10 – 20 vuotta. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään joko tohtoriksi opiskelevia tai post-doc tutkijoita.

Henry Fordin Säätiön rahoituksesta merkittävä osa on kohdistettu liikenneturvallisuutta parantavaan tutkimukseen. Säätiön tavoitteena on edistää mm. moottoriliikenteen opetus- ja tutkimustyötä Suomessa.