Sign In

Uusi NOMATEN-tutkimuskeskus keskittyy energiateollisuuden ja lääketieteen materiaalitutkimukseen

20.12.2019

Director General, EC, gives his opening speech in the kick-off meeting of NOMATEN Teaming project.

NOMATEN H2020 Teaming -projektin aloituskokous pidettiin 11.12.2019 Varsovassa Puolassa. Projektissa kehitetään ja vahvistetaan National Centre for Nuclear Research (NCBJ) -tutkimuskeskukseen perustetun huippulaitoksen (Centre of Excellence) NOMATENin osaamista VTT:n ja ranskalaisen tutkimuslaitoksen CEA:n kanssa yhteistyössä. NOMATEN Centre of Excellence keskittyy funktionaalisten materiaalien kehitykseen energiateollisuuden haastaviin olosuhteisiin sekä lääketieteellisten materiaalien kehitykseen esimerkiksi diagnostiikkaan.

Aloituskokoukseen saapui Euroopan Komissiosta Director-General RTD Jean-Eric Paquet, joka toivotti NOMATEN-projektin loistavaksi mahdollisuudeksi eurooppalaisen huippuosaamisen jakamiseksi ja Puolan ja sitä kautta Euroopan talouden ja hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Huippukeskuksen johtajana toimii Mikko Alava, jonka mukaan NOMATEN tarjoaa erinomaisen yhteistyöalustan tutkimuslaitosten ja yliopistojen väliselle huippututkimukselle.

VTT vastaa projektissa työpaketin 'Innovation-based management' vetämisestä. VTT:n roolina on erityisesti tarjota parhaita käytäntöjä koskien markkinointistrategiaa ja yritysyhteistyötä. 7-vuotisessa projektissa tullaan järjestämään NOMATEN-huippulaitoksen, CEA:n ja VTT:n kesken tutkijavaihtoja ja kursseja.

Tutkimuskeskukseen palkataan parhaillaan henkilökuntaa. Määräaika tutkimusryhmien vetäjien ja materiaalitekniikan jatkotutkijoiden hauille on 31.1.2020:

http://nomaten.ncbj.gov.pl/job-vacances

https://cdn3.euraxess.org/jobs/457084