Sign In

Nortal ja VTT yhteistyöhön nopeasti kasvavilla big data -markkinoilla

9.10.2014

 

Tietojärjestelmätoimittaja Nortal ja VTT ryhtyvät kehittämään suuren datamäärän eli big datan analysointiin liittyviä edistyksellisiä käytännön ratkaisuja teollisille yrityksille. Maailmanlaajuisten big data -markkinoiden on arvioitu kasvavan jopa 27 prosentin vuosivauhtia.

VTT ja Nortal näkevät big data -teknologioissa kasvavia mahdollisuuksia ja erittäin suurta asiakaskiinnostusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Yhdistämällä tutkimustoiminnan nopeasti etenevään liiketoimintaan Nortal ja VTT voivat yhdessä palvella asiakkaitaan digitalisoituvan liiketoiminnan kehittämisessä.

Voimakas markkinakasvu on Nortalin ja VTT:n näkemyksen mukaan lähtökohtana uudenlaisen teknologia-arkkitehtuurin syntyyn. Sen avulla erittäin suuresta määrästä dataa saadaan nopeasti, jopa reaaliajassa, erilaisia näkökulmia digitaalisten palveluiden perustaksi.

Teollisuustoimialaan erikoistunut tietojärjestelmätoimittaja Nortal tarjoaa yhteistyöhön osaamistaan suurten tietomäärien keräämiseen Hortonworks-kumppaninsa Apache Hadoop -alustalla. Nortalilla on kokemusta myös analyysin tulosten kokoamisessa, raportoinnissa ja visualisoinnissa niin yksityisen kuin julkisen sektorin asiakkaille.

”Yhteistyön myötä vahvistamme big data -tarjoomaamme ja osaamistamme entisestään. Nortal pystyy toteuttamaan koko big data -ratkaisun tiedon keräämisestä visualisointiin VTT:n ja Hortonworksin tuella. Suurten datamäärien analytiikan hallitsevista asiantuntijoista on maailmalla huutava pula. Olemmekin tyytyväisiä saadessamme VTT:n nyt yhteistyökumppaniksemme”, Nortal Oy:n eGovernment Business Area Director Timo A. Rantanen sanoo.

VTT keskittyy hankkeessa kehittyneeseen data-analytiikkaan ja suurten tietomassojen hallintaan.

”VTT on edelläkävijä reaaliaikaiseen data-analytiikkaan liittyvässä osaamisessa. Suurten datamäärien hyödyntäminen teollisessa internetissä korostuu myös uudessa strategiassamme. On erittäin tärkeää, että korkeatasoinen teknologiatutkimuksemme yhdistyy asiakasyritysten liiketoimintaan. Yhteistyö Nortal Oy:n kanssa antaa VTT:lle myös mahdollisuuden tunnistaa uusia tutkimushaasteita”, sanoo VTT:n Digitaalisten järjestelmien ja palveluiden tutkimusalueen päällikkö Tuomo Tuikka.

Internet kuljettaa nykyään joka sekunti enemmän dataa kuin mitä koko internet sisälsi 20 vuotta sitten. Big dataan liittyvän liiketoiminnan on arvioitu kasvavan kuusi kertaa nopeammin kuin ICT-markkina keskimäärin. Tutkimusyhtiö IDC arvioi big data -markkinan kasvavan vuosittain 27 prosentin vuosivauhtia, jolloin sen arvo olisi noin 32 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2017 mennessä.

Nortal
Nortal Oy on kansainvälinen liiketoimintasovellusten ja sähköisten palveluratkaisujen toimittaja, joka palvelee sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaita. Nortalin menestys perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja laadukkaasti toteutettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat muun muassa Verohallinto, Neste Oil ja Ruukki. Nortal toimii Suomessa Oulussa, Helsingissä, Turussa ja Uudessakaupungissa.

Nortal on Baltian suurin ohjelmistokehitysyhtiö ja yksi Pohjois-Euroopan nopeimmin kasvavia ohjelmistoyhtiöitä. Nortal tarjoaa räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja asiakkailleen muun muassa Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä, Persianlahden maissa ja Afrikassa tele-, rahoitus-, teollisuus-, logistiikka- ja terveydenhuoltoaloilla sekä julkisella sektorilla. Nortal-konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 37 miljoonaa euroa.

www.nortal.com