Sign In

Omahoidon tiedot sähköisesti myös terveydenhuollon käyttöön

3.11.2015

Omahoidolla laatua ja säästöjä terveydenhuoltoon

Tampereen kaupungin, Lempäälän kunnan, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja TAYS Sydänsairaalan sähköinen Terveystasku-verkkopalvelu on saanut käyttäjiltään hyvän vastaanoton, ilmenee Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tuoreesta selvityksestä. Uutta palvelussa on se, että kuluttaja voi kirjata siihen omia terveys- ja hyvinvointitietojaan ja halutessaan jakaa tietonsa myös terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Käyttäjä voi kirjata Terveystaskuun omia terveys- ja hyvinvointitietojaan esimerkiksi sairauden hoidosta, laboratoriokoevastauksista, liikunnasta ja vaikkapa kotona mitatuista verenpainelukemista. Palvelussa voi myös täyttää vastaanottokäyntiin liittyviä esitietolomakkeita ja tehdä riskitestejä. Ratkaisu mahdollistaa terveyspalvelun tarjoajille uusien merkintäpohjien ja lomakkeiden joustavan lisäämisen sekä ammattilaiskäyttäjän nopean kirjautumisen ns. kertakirjautumistoiminnolla.  

Käyttäjät tyytyväisiä Terveystaskuun

VTT selvitti kansalaisen sähköisten terveyskansioiden erilaisia toteutusmalleja ja teknologiaratkaisuja sekä vastasi Terveystaskun vaatimusmäärittelystä vastikään päättyneessä Kurkiaura-hankkeessa osana Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmaa. Erityinen kohderyhmä hankkeessa olivat sydänsairaat.

Terveystaskua käyttäneillä todettiin Pirkanmaan pilotoinnin yhteydessä olevan selkeä halukkuus hyödyntää tämäntyyppisiä palveluita. Terveystaskua pidettiin myös helppokäyttöisenä ja hyödyllisenä. Suurimmat haasteet koskivat palvelun liittämistä perinteisiin hoitoprosesseihin organisaatiopuolella.

"Jatkossa hoitoprosessiin kytkettyjen omahoitopalvelujen merkitys tulee voimakkaasti kasvamaan, kun perus- ja erikoissairaanhoidon palveluja pyritään tuottamaan entistä laadukkaammin ja kustannustehokkaammin", uskoo johtava tutkija Jaakko Lähteenmäki VTT:ltä.

"Tavoitteena on tarjota kuluttajalle työkalu, joka kannustaa hoitamaan itseään ja pitämään kunnostaan huolta, jolloin elintapasairauksien riski pienenee."

Omaa terveyttä ja hoitoa koskevan tiedon saatavuus on ensi askel siihen, että ihminen kykenee huolehtimaan omasta terveydestään ja ottamaan vastuuta sairautensa hoidosta. Jotta omahoidosta tulee kiinteä osa hoitoprosessia, itse tehtyjen mittausten tulosten tulee olla - potilaan suostumuksella - helposti myös ammattilaisen nähtävillä.    

Omahoitopalvelujen odotetaan tuovan säästöjä terveydenhuoltoon jatkossa, kun potilas ja terveydenhuollon ammattilainen voivat vaihtaa tietoja verkon kautta ja näin vähentää tarvetta henkilökohtaisiin vastaanottokäynteihin.  

Terveystasku eroaa valtakunnallisesta Omakanta-palvelusta siinä, että käyttäjä pääsääntöisesti kirjaa itse haluamansa tiedot Terveystaskuun, kun taas Omakannasta löytyy terveydenhuollon yksiköiden tallentamia potilastietoja. 

Terveystasku verkossa: https://www.terveystasku.fi/

Ratkaisun toimittajana oli Medixine Oy.

Kurkiaura-projektiin osallistuivat Hämeenmaan Sydänpiiri (projektin koordinaattori), Tampereen kaupunki, Lempäälän kunta, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Valkeakosken aluesairaala, TAYS Sydänkeskus Oy, Suomen Sydänliitto, Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, VTT ja Tekes.  

Projektisivut: http://www.kurkiaura.info/

VTT:n raportti verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2015/T232.pdf