Sign In

Omakotiasukkaiden näkemyksiä energiaremonteista kerätään

13.1.2009

 

VTT selvittää omakotitaloasujille suunnatulla kyselyllä asukkaiden näkemyksiä talojen energiatehokkuuden parantamisesta. Suomessa on noin miljoona omakotitaloa, joiden korjaamiseen käytetään rahaa vuosittain noin miljardi euroa. Kyselyn tuloksia käytetään omakotitalojen korjausrakentamispalvelujen kehittämiseen, jotta rakennusalan palvelut ja omakotiasujien tarpeet jatkossa kohtaisivat paremmin toisensa.

Omakotitalojen energiatehokkuuden parantaminen tuo pitkällä aikavälillä asukkaalle rahallisia säästöjä ja on myös merkittävä keino torjua ilmastonmuutosta. Energiatehokkuuden kasvu samalla myös parantaa asumisviihtyvyyttä esimerkiksi vetoisuuden vähenemisenä. Rakennusten energiankulutusta voidaan vähentää parantamalla rakenteiden lämmöneristystä ja ilmantiiveyttä, tehostamalla lämmön talteenottoa sekä käyttämällä energiatehokkaita lämmitysjärjestelmiä ja sähkölaitteita.

Olemassa olevien rakennusten energiakorjauksissa on merkittävät mahdollisuudet kustannustehokkaaseen energiansäästöön. Pohjoismaissa asuinrakennukset kuluttavat 70 % rakennuksissa kulutetusta energiasta. Tästä kulutuksesta 50 % muodostuu omakotitaloista.

Omakotiasukkaille tarjottavat nykyiset korjausrakentamispalvelut ovat toistaiseksi sekavia ja haasteellisia vertailla. Myös rahoituksen järjestely saattaa olla vaikeaa. Omakotitalojen korjausrakentamispalvelujen selkeyttämisestä hyötyvät niin korjausrakentamista suunnittelevat yksityiset henkilöt kuin korjausrakentamisalan yritykset. Korjausrakentaminen muodostaa huomattavan osan Suomen rakennusalan liiketoiminnasta.

VTT kerää kyselyllä tietoa omakotiasujien jo tekemistä remonteista ja näkemyksiä tulevista remonttitarpeista. Kyselyn tuloksia käytetään hankkeessa, jossa kehitetään uusia omakotitaloille suunniteltuja energiakorjauspalveluita. Omakotiasujien kokemukset ja mielipiteet ovat hankkeelle erittäin tärkeitä, jotta energiatehokkuutta parantavien korjausten nykytilanteesta ja asukkaiden tulevaisuuden toiveista voidaan muodostaa hyvä kokonaisnäkemys.

Kyselyyn vastataan internetissä olevalla lomakkeella, joka on avoin kaikille. Kyselyyn voi osallistua 15.5.2009 asti. Vastauksia käsitellään luottamuksellisina ja nimettöminä, eikä tunnistautumista tarvita. Kyselyn tuloksista ei voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Linkki kyselylomakkeeseen: http://successfamilies.vtt.fi/