Sign In

Onko kuluttaja unohdettu lääkepakkausten suunnittelussa?

16.4.2013

 
Hyvät lääkepakkaukset lisäävät potilas- ja työturvallisuutta

Huono lääkepakkaus voi koitua potilaalle kohtalokkaaksi. Erityisesti vanhuksille, sairauden takia heikentyneille tai paljon lääkkeitä käyttäville on tärkeää, että pakkaukset on helppo avata ja annostella ja ohjeet on helppo lukea.

VTT:n koordinoimassa Helppokäyttöinen lääkepakkaus -projektissa on tutkittu erilaisten pakkausten avausmekanismien käytettävyyttä ja kehitetty pakkausten nykyistä parempaa avattavuutta ja ohjeiden luettavuutta tukevia menetelmiä lääkepakkausten suunnittelua varten.

Pakkausten suunnittelussa lähtökohtana pitää olla tuotteen käyttäjät ja heidän tarpeensa. Pahimmillaan voi käydä niin, että potilas tai hoitaja valitsee väärän lääkkeen, annostelee sen väärin tai ei saa pakkausta lainkaan auki.

”Jos lääkepakkausta ei saa auki ja välttämättömät lääkkeet jäävät syömättä, seuraukset voivat olla kohtalokkaita. Onnistuneen lääkepakkauksen toteuttaminen on monen tekijän summa: kokonaisuuden voi pilata yksittäisellä tekijällä, esimerkiksi liian vahvalla sinetillä”, toteaa projektipäällikkö Raija-Liisa Heiniö VTT:ltä.

Lääkepakkauksen avaamista helpottavat selkeä avausmekanismi, mahdollisuus saada hyvä ote pakkauksesta ja avaamisessa tarvittava vähäinen voima. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä etenkin reumaa sairastaville ja vanhuksille. Tutkimus osoitti, että tutkituista lääkepakkauksista heille helpointa lääkkeen saaminen oli nostettavalla kannella varustetusta muovipurkista ja blisterilevystä.

Hyvä graafinen suunnittelu lisää turvallisuutta

Lääkevalmisteen nimi, vahvuus ja käyttötarkoitus ovat käyttäjälle tärkeää tietoa, joka on tuotava selkeästi esille. Lääkepakkauksissa oleva teksti on käyttäjälle usein kuitenkin liian pientä ja hankalasti luettavaa. Käyttäjälle olennaisin tieto saattaa hukkua vähemmän tärkeämmän tiedon sekaan. 

Luettavuuden kannalta pakkauksen graafinen suunnittelu on ensiarvoista. Huomio tulee kiinnittää erityisesti kirjasimen tyyppiin ja kokoon sekä tekstin ja taustan väliseen kontrastiin. Esimerkiksi VTT:n kehittämä Helppo lukea -testi auttaa löytämään pakkauksen ongelmakohdat ja kehittämään selkeitä, potilasturvallisuutta edistäviä lääkepakkauksia ja pakkausselosteita.

Käyttäjien tarpeet paremmin huomioon EU-lainsäädännössä

Helppokäyttöinen lääkepakkaus -projektiin osallistuneiden organisaatioiden toiveena on, että EU-lainsäädäntöä kehitetään niin, että pakkausmerkintöjä koskevissa säädöksissä otettaisiin nykyistä paremmin käyttäjien tarpeet huomioon. Uudet menetelmät yhdistettyinä käyttäjälähtöiseen pakkaussuunnitteluun ovat iso askel kohti helppokäyttöisempiä ja turvallisempia lääkepakkauksia.

Helppokäyttöinen lääkepakkaus –projekti

VTT:n koordinoimassa ja Tekesin rahoittamassa Helppokäyttöinen lääkepakkaus (HELP) -projektissa kehitettiin pakkausten suunnittelua helpottavia testausmenetelmiä ja vertailtiin erilaisia lääkepakkauksia.

Projektin toteuttivat VTT, Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskus ja Työterveyslaitos. Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijat ideoivat uudenlaisia malleja helposti avattavista lääkepakkauksista. Projektiin osallistuivat myös lääkeyritykset Santen Oy ja Abbvie Oy sekä graafisen alan yritys Jaakkoo-Taara Oy. Asiantuntijoina projektissa toimivat Lääketeollisuus ry, Suomen Reumaliitto ry ja Pakkaustutkimus – PTR ry.

MEDIAMATERIAALI (lehdistötilaisuus 16.4.2013):

Helppokäyttöinen lääkepakkaus, erikoistutkija Raija-Liisa Heiniö, VTT (pdf)


Vanhusystävälliset lääkepakkaukset - millaisia ne ovat?, emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä (pdf)

Ota yhteyttä