Sign In

Opas ohjaa yrityksiä palvelukulttuuriin

19.2.2013

 

Palvelukulttuurissa on VTT:n asiantuntijoiden mukaan muutosvoimaa yritysten uudistumiselle. Käytännön kysymyksiksi nousevat, onnistuuko yrityksen kulttuurin iso muutos ja missä aikataulussa, seuraavatko avainhenkilöt ja muu henkilöstö johdon viitoittamalla tiellä

VTT:llä on julkaistu muutoksen tueksi käytännönläheinen opaskirja ”Arvioimalla oivallukseen”, joka on työkalu yrityksille ja konsulteille matkalle kohti palvelukulttuuria. Se rohkaisee yrityksiä palveluliiketoimintaan siirtymisessä myös käytännön esimerkkien kautta.

Opas esittelee ja antaa yrityksen käyttöön neljä erilaista arviointi- ja kehitysmenetelmää. Ne helpottavat yrityksen omaa arviointia tämän hetkisestä palvelukulttuurin tasosta ja tarvittavista vaiheista siirryttäessä tuote- ja palvelujen tarjoajasta kohti asiakkaiden liiketoimintaa tukevia ratkaisuja.

Ilmainen opas löytyy verkosta: /Documents/2013_PKK_opas.pdf

Oppaan ovat rahoittaneet projektiin osallistuneet yritykset, Tekes ja VTT.