Sign In

Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstäpoiston ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistunut

24.10.2014

 

VTT toteuttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tutkimusreaktorin käytöstäpoiston ja purkamisen ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Siihen liittyen VTT on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostuksen).

Espoon Otaniemessä sijaitseva FiR 1 -tutkimusreaktori on yhdysvaltalainen Triga Mark II -tyyppinen vesijäähdytteinen avoallasreaktori. Sitä on käytetty jo yli 52 vuoden ajan tutkimukseen, opetukseen ja isotooppituotantoon.

Vuodesta 1999 lähtien tutkimusreaktorissa annettiin sädehoitoa muun muassa pään ja kaulan alueen syöpiä sairastaville. Hoidot lopetettiin tammikuussa 2012 niistä vastanneen yrityksen ajauduttua konkurssiin. VTT sammuttaa kannattamattomaksi ja vähälle käytölle jääneen FiR 1 -tutkimusreaktorin ja poistaa sen käytöstä. Tutkimusreaktorin toiminnan loputtua radioaktiiviset aineet poistetaan laitokselta ja rakennus vapautetaan muuhun käyttöön.

VTT:n toiminta perustuu vastuullisuuteen. Käytöstäpoistosta tehdään lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Arvioidut ympäristövaikutukset otetaan huomioon tutkimusreaktorin käytöstäpoiston suunnittelussa sekä päätöksenteossa. YVA:n tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun.

YVA-selostus on laadittu viime vuonna julkaistun YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta. Arviointiselostuksessa esitetään tiedot käytöstäpoisto- ja purkuhankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista. Selostukseen on koottu tiedot olemassa olevista ja menettelyn aikana tehdyistä selvityksistä. VTT:n konsulttina selostuksen laadinnassa on toiminut Pöyry Finland Oy.

Tutkimusreaktorin YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Ministeriö pyytää YVA-selostuksesta lausuntoja eri viranomaisilta. Myös tutkimusreaktorin lähialueen asukkaat sekä kansalais- ja ympäristöjärjestöt voivat ottaa kantaa YVA-selostukseen, ympäristövaikutusten arviointiin sekä käytöstäpoisto- ja purkuhankkeeseen.

Tutkimusreaktori on pieni ja turvallinen ydinlaitos, joka on erityisesti suunniteltu opetuskäyttöön. Pienessä reaktorissa on käytettyä ydinpolttoainetta 100 000:s-osa ydinvoimalaitokseen verrattuna. Myös aktivoituneiden osien määrä on vain murto-osa ydinvoimalaitokseen verrattuna.  YVA-selostuksessa käsitellään myös käytetyn ydinpolttoaineen ja muun radioaktiivisen huolto- ja purkujätteen välivarastoinnin sekä loppusijoituksen vaihtoehtoja ja ympäristövaikutuksia.

YVA-menettely saadaan päätökseen vuoden 2015 alussa, kun TEM on antanut lausunnon YVA-selostuksesta. Varsinaisen käytöstäpoiston toteuttamiseksi VTT (VTT Oy vuonna 2015) hakee valtioneuvostolta tutkimusreaktorin käyttölupaehtojen muutosta. Reaktorin suunniteltu sammutus olisi alkuvuonna 2016 ja purkutyö ajoittuisi vuosiin 2016 - 17. Ennen rakenteiden purkua käytetty polttoaine palautetaan päävaihtoehdon mukaan Yhdysvaltoihin.

Purkujäte pakataan ja välivarastoidaan turvallisesti. Päästöt ja radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen purkutyöalueelta estetään. Päästöjen ja rakennuksen sekä sen ympäristön radioaktiivisten aineiden valvonta toteutetaan STUKin määräysten mukaan.

Arviointiselostuksen nähtävillä olo

Arviointiselostus on 5.11.- 31.12.2014 yleisön nähtävänä seuraavissa paikoissa:

- Espoo Kirjaamo, Siltakatu 11 (Kauppakeskus Entresse 3.kerros), 02070 Espoo

- Helsinki Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, 17 Helsinki

- Vantaa Kirjaamo, Kielotie 13, 01300 Vantaa

- Kauniainen Kaupungintalo, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

Lisäksi arviointiselostus on saatavissa sähköisesti internetissä:

http://www.tem.fi/energia/ydinenergia/tutkimusreaktori_kaytostapoiston_yva/yva-selostus

Yleisötilaisuus

YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään Espoon Otaniemessä 18.11. kello 18.00 alkaen Dipolissa, salissa 4 B, os. Otakaari 24, 02150 Espoo. Sisäänkäynti Käpyoven kautta.