Sign In

Painetun älyn teollistamisyksikkö laajenee Oulussa

10.9.2012

Monipuolisia elektroniikkatuotteita nopeasti ja edullisesti

VTT:n painetun älyn laiteympäristön laajentaminen rullalta rullalle -kokoonpanoon Oulussa mahdollistaa nyt monipuolisten elektroniikkatuotteiden tekemisen. Painettuun älyyn ja massatuotantoon perustuvia uusia 3D-muovituotteita voidaan valmistaa mm. kulutuselektroniikan, autoteollisuuden sekä terveys- ja hyvinvoinnin aloille. Automatisoidun linjaston ansiosta yritykset voivat kokeilla uusia tuotemallejaan ja saada ne markkinoille huomattavasti nykyistä nopeammin ja edullisemmin.

Painetun älyn teollistaminen ulottuu keväällä käyttöönotetun pilottipainokoneen lisäksi kokoonpanoprosesseihin. VTT:n osaamiseen pohjautuva ja VTT:n tiloihin rakennettu PrintoCentin Pilot Factoryn laajennus Oulussa vauhdittaa ja automatisoi pilot-valmistusta ja edustaa alallaan 2-3 vuoden etumatkaa kansainvälisesti.

Painokoneella tuotetun älykkyyden ideana on valmistaa tuotteessa tarvittavaa, toimivaa elektroniikkaa suuria määriä valtavalla nopeudella ja niin pienillä kustannuksilla, että se voidaan liittää massatuotteisiin. Rullalta rullalle -kokoonpanon idea on yhdistää painoteknologioilla toteutetut, joustavat ja ainutlaatuisen muototekijän omaavat toiminnallisuudet suorituskykyisten ja teollisesti kypsien pii-pohjaisten komponenttien sekä muun elektroniikan kanssa toimiviksi kokonaisuuksiksi.

Painetun älykkyyden kaupallistuminen vauhdittuu

Uudella ja ainutlaatuisella automaattilinjalla voidaan latoa ja liittää monentyyppisiä komponentteja joustaville alustoille jatkuvalla radalla. Linjalla voidaan käsitellä sekä kokonaisia rullia tai mitä tahansa arkkimaisia liitosalustoja. Linjalla voidaan liittää laajaa kirjoa komponentteja 100 mikrometrin kokoisista puolijohdesiruista aina isoihin, joustaviin aurinkokennoihin ja pattereihin.

Joustava automatisoitu linjasto mahdollistaa yrityksille uusien tuotekonseptien kokeilun, konseptien kypsyystason systemaattisen nostamisen esikaupalliselle tasolle, valmistettavuuden optimoinnin sekä jopa tuhansien kappaleiden prototyyppisarjojen tekemisen tehokkaasti verifiointitesteihin ja markkinakokeiluihin. 

Myöhemmin vuoden lopussa linjasto täydentyy ruiskuvalukoneella, jossa toiminnallinen kokoonpantu alusta voidaan yhdistää osaksi 3D-muovituotteen rakennetta ruiskuvaluprosessissa.

VTT tekee aktiivisesti tutkimus ja kehitystyötä rullalta rullalle -kokoonpanon ja muovi-integroinnin alueilla, joissa toiminnallisuuksia ja valmistusprosesseja yhteensovittamalla mahdollistetaan optisten, sähköisten ja mekaanisten toiminnallisuuksien yhdistäminen saumattomiksi 3D-muovituotteiksi. 

Toteutettu linjainvestointi on osa PrintoCent-ohjelmaa.

Ota yhteyttä