Sign In

Pajun poltto-ominaisuudet testissä Joensuussa

18.2.2013

 

VTT, Itä-Suomen yliopisto ja Fortum koepolttavat pajua Joensuussa ti 19. – ke 20.2.2013. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun pajua poltetaan tässä mittakaavassa lämpölaitoksella Suomessa.

Joensuun lämpölaitoksella suoritettavassa polttokokeessa haetaan käytännön kokemuksia pajun käytöstä polttoaineena – pajun polttoa ei ole ennen kokeiltu Suomessa samassa kokoluokassa. Pajun poltto-ominaisuuksia on aiemmin selvitetty laboratorio-oloissa VTT:llä, ja alustavat tulokset ovat olleet varsin lupaavia.

Joensuun lämpölaitoksen 30 MW:n kerrosleijukattilassa käytetään normaalisti metsähaketta ja puuteollisuuden sivutuotteita, kuten kuorta ja sahanpurua. Koejakson aikana poltetaan pajua seostettuna puuteollisuuden sivutuotteiden kanssa. Tarkoituksena on tutkia laitoksen toimintaa pajuhakkeella sekä verrata toimintaa normaalin metsähakkeen käytöllä.

Muissa maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa, pajun on koettu olevan metsähaketta haasteellisempi polttoaine. Se voi aiheuttaa poltossa enemmän ongelmia, kuten tuhkan paakkuuntumista, kattilan likaantumista ja korroosiota. Pajulla on kuitenkin esimerkiksi ruokohelpeen verrattuna monia etuja, kuten helpompi käsiteltävyys, syötettävyys ja vähäisemmät ongelmat polttoprosessissa.

Pajuhake toimitetaan voimalaitokselle Itä-Suomen yliopiston pajuviljelmiltä Siikasalmesta. Pajua on korjattu energiapuun korjuukalustolla kaikkiaan noin 500 irtokuutiometriä, mikä poltetaan kokonaisuudessaan Joensuussa.

Pajun koepoltto on osa tutkimushanketta, jonka tavoitteena on aktivoida pajun viljelyä Suomessa energiatarkoituksiin ja tutkia pajuviljelmän käyttöä myös turvetuotantoalueen ja peltoalueen kuivatusvesien sekä jätevedenpuhdistamon prosessivesien puhdistuksessa. Biomassan tuottaminen yhdistettynä vesien puhdistukseen tekee pajusta mielenkiintoisen energiapolttoaineen. Lisäksi energiapuusta voi olla tulevaisuudessa pulaa, joten metsähaketta muistuttava pajuhake soveltuisi yhdeksi vaihtoehdoksi.

Pajuviljelmien pinta-ala Suomessa on tällä hetkellä noin 100 hehtaaria. Pajun viljelyä on mahdollista lisätä runsaasti kesantopelloilla ja turvetuotannon jälkikäytössä. Paju-hankkeessa on perustettu neljä uutta pajuviljelmää.

Paju-hanke toteutetaan yhteistyössä VTT:n, Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (POKE) kanssa. Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus ja mukana ovat myös Vapo Oy, Biowatti Oy ja Fortum Heat and Power Oy.

Mediamateriaali:

Kuva 1: Pajun murskausta Liperissä 6.2.2013
Kuva 2: Pajun murskausta Liperissä 6.2.2013
Kuva 3: Pajuhakkeen purkua hakerekasta Fortumin voimalaitoksella 6.2.2013