Sign In

Pelillinen työkalu parantamaan potilasturvallisuutta ja vanhusten erityistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollossa

22.5.2014

VTT kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille pelillistä simulaatiotyökalua, jolla edistetään toiminnan laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta käytännössä. Kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa.

Pelien keskeinen anti ovat menetelmät, joilla peleissä saadaan asia kiinnostavaksi – jopa koukuttavaksi – sekä havainnolliseksi ja helpommin omaksuttavaksi. Monet uskovat, että vakavahenkisessä toiminnassa itse asian tärkeys pitäisi riittää motivoimaan ihmisiä, näin ei kuitenkaan usein ole. Etenkin muutostilanteissa ihmisiä pitää usein houkutella mukaan. Vastentahtoinen muutoksen läpi runnominen ei ole omiaan johtamaan onnistuneeseen tulokseen.  

”Pelillisillä ratkaisuilla voidaan auttaa ihmisiä mm. entistä paremmin omaksumaan uusia toimintamalleja, sitoutumaan muutokseen, osallistumaan toimintamallien parantamiseen, ymmärtämään oma roolinsa ja toisten toimijoiden näkökulmia sekä saamaan myös parempi kuva kokonaisuuden toiminnasta. Tavoitteena on toiminnan laadun, potilasturvallisuuden sekä toiminnan tehokkuuden paraneminen”, sanoo projektipäällikkö Jouko Heikkilä VTT:ltä. 

MOSAIC-hankkeen tuloksena syntyvän työkalun kehitystyö on vasta alkuvaiheessa, mutta sillä tavoitellaan parannusta muutosten läpivientiin sosiaali- ja terveydenhuollon monimutkaisten palvelukokonaisuuksien toiminnassa.

Työkalulla voidaan esimerkiksi ns. pelata uusia toimintamalleja ja siten yhdessä kehittää niiden toimivuutta, yhteistyötä ja yhteisymmärrystä. Sillä voidaan myös tukea ongelman ratkaisua tai tiedonkulkua. Parhaimmillaan peliin saadaan mukaan kaikki osapuolet: kaikki hoitoon ja palveluun osallistuvat sekä asiakkaat.

Hankkeella edistetään Vaasan sairaanhoitopiirissä geriatrisen potilaan palveluketjun käyttöönottoa. Vanhuspotilaiden suuri vaara on yleisen toimintakyvyn heikkeneminen ja passivoituminen etenkin vuodeosastolla. Tämän ehkäisemiseksi on tärkeää, että vanhusten hoidossa hoitohenkilökunta korostaa alusta lähtien kuntouttavaa, toimintakykyä edistävää työotetta kaikessa potilaan toiminnassa.

Palveluketjulla tuetaan vanhusasiakkaan erityispiirteiden ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista hoidon kaikissa vaiheissa. Tavoitteena on entistäkin laadukkaampi turvallinen hoito sekä vanhusten toimintakyvyn ja aktiivisuuden ylläpito.

Monen vanhuksen hoitoon liittyy myös jatkuva ja moninainen lääkitys. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä hankkeella tuetaan lääkehoidon käytäntöjen kehittämistä ja e-Lääkekaapin käyttöönottoa. Näillä parannetaan entisestään lääkehoidon luotettavuutta ja turvallisuutta.

MOSAICissa kehitettäviä välineitä voidaan käyttää tulevaisuudessa tukemaan käytännön tasolla myös muita haastavia muutoksia, joita tuleva SOTE-uudistus varmasti tuo tullessaan. Tavoitteena on myös jatkossa rakentaa hankkeessa kehitettävien välineiden pohjalta kaupallisesti kiinnostavia tuotteita.

MOSAIC-tutkimushanke: http://www.vtt.fi/sites/mosaic/