Sign In

Philipsin ja VTT:n uusi teknologiakeskus Espoossa tehostaa innovaatiotoimintaa

13.1.2009

 
Philips Applied Technologies ja VTT käynnistävät yhteistyössä InnoHubin, jonka toiminta-ajatuksena on auttaa yrityksiä luomaan innovaatioita terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja life style -tuotteiden alueilla.

Philips Applied Technologies ja VTT käynnistävät yhteistyössä InnoHubin, jonka toiminta-ajatuksena on auttaa yrityksiä luomaan innovaatioita terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja life style -tuotteiden alueilla.

InnoHub on luova ympäristö, jota tukee käyttäjälähtöisten innovaatioiden kehittämistä. InnoHubin toiminta-ajatuksessa on keskeistä koota yhteistyöhön taustoiltaan eri alojen asiantuntijoita ideoimaan uudenlaisia ratkaisuja ja uutta, kannattavaa liiketoimintaa. Asiantuntijat voivat työskennellä InnoHubiin rakennetuissa koti- ja sairaalaympäristöissä.

Yrityksille InnoHub on innovoinnin palvelupiste, jossa on mahdollista yhdistää tuotteen ideointi, pilotti- ja testausvaiheet. Tuotteita on mahdollista testata eri sidosryhmillä sekä erilaisissa toiminnallisissa ympäristöissä. Käyttäjälähtöinen toimintatapa vähentää tuotteiden kehityskustannuksia ja nopeuttaa tuotteiden markkinoille pääsyä.

InnoHubin asiantuntijoiden ja tukipalvelujen palveluja voivat hyödyntää sekä kansainväliset suuryritykset että pk-yritykset. Yritykset voivat hyötyä InnoHubista ja käyttää palveluja liittymällä jäseniksi ja maksamalla vuosimaksun tai teettämällä ad-hoc-projekteja. Philipsin rooli InnoHubin perustajana on monelle suomalaiselle organisaatiolle, idealle tai liiketoimintakonseptille myös tehokas väylä kohti kansainvälisiä markkinoita.

InnoHub sijaitsee Espoon Pohjois-Tapiolassa Active Life Villagessa (entinen Well Life Center), joka on innovaatioita vauhdittava yritys. Sijaintipaikka muiden, samassa rakennuksessa toimivien innovaatio-organisaatioiden kanssa tukee InnoHubin avoimen innovaatiotoiminnan tavoitteita. Projekteihin on myös helppo saada asiantuntijoita mukaan Otaniemen alueelta.

Yritykset ovat jo osoittaneet kiinnostusta InnoHubin toimintaan. Tällä hetkellä käynnissä on keskusteluja esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen yhteensopivuuteen liittyvistä projekteista. Myös useat pk-yritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa teettää osa innovointityöstään InnoHubissa. Ensimmäisessä InnoHub-projektissa viisi opiskelijaryhmää Teknillisessä korkeakoulusta ja Taideteollisesta korkeakoulusta kilpailevat kehittämällä sovelluksia VTT:n keksinnöistä. Ryhmät kilpailevat prototyyppien kehittämisessä ja heitä ohjaa TKK:n professori Lauri Repokari.

Philips perusti ensimmäisen InnoHubin Singaporeen vuonna 2004, ja päätti perustaa toisen Helsingin seudulle, koska alue on globaalisti vaikuttava innovaatiokeskittymä. Lisäksi alueella on paljon yritys- ja tutkimustoimintaa hyvinvoinnin ja terveydenhuollon aloilla, jotka ovat myös Philipsille tärkeitä liiketoiminta- ja sovellusalueita. Lisäksi päätökseen vaikutti se, että hyvinvointi ja terveydenhuolto ovat Suomessa hallituksen määrittelemiä tärkeitä innovaatiopainopisteitä.

Philips Applied Technologiesin Process Improvement Manager Rob Kommeren toteaa: “VTT on hyvä partneri InnoHubille, koska sillä on hyvä verkosto Pohjoismaissa ja Baltiassa, sekä hyvä maine arvostettuna tutkimus- ja kehityskumppanina.”

Philips Applied Technologies ja VTT toimivat tasavertaisina kumppaneina InnoHubissa.

Royal Philips Electronics (Alankomaat) (NYSE: PHG, AEX: PHI) on kansainvälinen terveydenhuolto-, valaistus- ja lifestyle-ratkaisujen tarjoaja, jonka innovatiiviset tuotteet vastaavat käyttäjien todellisiin vaatimuksiin tavaramerkkilupauksen ”sense and simplicity” mukaisesti. Pääkonttori sijaitsee Alankomaissa, ja Philipsillä on 134 200 työntekijää yhteensä yli 60 maassa. Vuonna 2007 yritys saavutti 27 miljardin euron myynnin ja se on markkinajohtaja lääketieteellisen diagnoosilaitteiston ja potilasvalvonnan, energiatehokkaiden valaistusratkaisujen sekä hyvinvointia parantavien ratkaisujen ja tuotteiden alalla. Uutisia Philipsiltä löydät osoitteesta www.philips.com/newscenter.

Philips Applied Technologies on tutkimus- ja kehitystyöhön erikoistunut sopimusorganisaatio, joka tukee tuotteiden, sovellusten ja teknisten ratkaisujen kehittämistä. Sen asiakkaita ovat markkinajohtajat, nopeasti kasvavat yritykset ja vasta perustetut yritykset. Se toimittaa yhtenäisiä ratkaisuja, konsulttiapua ja asiantuntijapalveluita innovaatioprosessin jokaiseen vaiheeseen. Organisaation palveluksessa on yli tuhat asiantuntijaa, joten osaamisalue on erittäin laaja. Lisätietoja on osoitteessa www.apptech.philips.com

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio. VTT:n tavoitteita ovat uusien tekniikoiden kehittäminen sekä uusien innovaatioiden ja lisäarvon luominen asiakkaan kilpailukyvyn parantamiseksi. VTT:n osaaminen kanavoidaan tutkimus-, kehitys, testaus- ja tietopalveluihin, joita VTT tuottaa julkiselle sektorille, yrityksille ja kansainvälisille organisaatioille. Lisätietoja on osoitteessa www.vtt.fi

Active Life Village Oy on voittoa tavoittelematon yritys, jonka tehtävänä on kiihdyttää palveluinnovaatioiden ja näitä tukevien teknologioiden kehitystä hyvinvointisektorilla. Yrityksellä on kolme painopistealuetta. Se toimii kiinteistöjohtajana hallinnoiden kiinteistöjä, jotka ovat tarkoitetut hyvinvointisektorin palvelu- ja teknologiayrityksille, tutkimus- ja kehitysyksiköille sekä kunnallisille toimijoille. Tavoitteena on luoda ympäristö, jossa erilaisten osaamisten “älyllisen ristipölytyksen” kautta syntyy uusien innovaatioiden lähtöjä. Lisäksi se ajaa T&K-hankkeita, joissa kehitetään uusia palvelukonsepteja ja teknologioita ja selvitetään palvelujen vaikuttavuutta. Se tukee myös uutta liiketoimintaa tarjoamalla johtamispalveluja ja rahoituksen järjestämistä. Lisätietoja: www.activelife.fi.

Ota yhteyttä