Sign In

Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusala taantumasta kasvuun

2.11.2010

Rakentamisen taantumasta tuli ennakoitua lyhyempi

Pirkanmaan rakentamisen suhdannetilanne on kääntynyt kohti parempaa kuluvan vuoden aikana. Markkinoiden supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna, mutta asuinrakentamisen kova kasvu lisää toimeliaisuutta. VTT ennakoi Pirkanmaan rakentamisen volyymin kasvavan ensi vuonna 6 prosenttia, mikä on enemmän kuin koko maassa. Tiedot ilmenevät VTT:n tuoreesta Pirkanmaan rakennusbarometrista.

Rakentamisen kehitys on Pirkanmaalla kaksijakoista. Asuntorakentaminen kasvaa voimakkaasti, kasvua on yli 25 prosenttia. Toimitilojen rakentaminen sen sijaan supistuu viidenneksellä. Liikerakentaminen on suhteellisen vilkasta, mutta erityisesti teollisuus- ja varastorakentamisen volyymi laskee. Toimitilarakentamisen pudotus näkyy Tampereella selvemmin vasta tänä vuonna. Vielä viime vuonna Tampereella oli rakenteilla paljon uutta toimitilaa, mikä piti yllä rakentamista muuta maata paremmin.

Asuntorakentamisen aloitukset lähtivät reippaaseen kasvuun viime vuoden lopulla. Rakentaminen lisääntyi koko Pirkanmaan alueella. Tänä vuonna Pirkanmaalla aloitetaan noin 3 300 asunnon rakentaminen, kun viime vuonna aloitettiin noin 2 500 asuntoa.

Pirkanmaan rakennusbarometrikysely tehtiin lokakuun lopulla ja siihen vastasi 44 kiinteistö- ja rakennusalan yritystä. Kyselyn mukaan rakennusliikkeiden suhdannetilanne on rakennusalan eri toimialoista heikoin. Yritykset kuitenkin uskovat, että rakentamisen laman pohja on ohitettu ja kasvu alkanut. Rakennustuoteteollisuudessa ja rakennustarvikekaupassa on jo tapahtunut selvää parantumista, ja nykyinen tilanne nähdään hyvänä.

Kyselyyn vastanneet yritykset pitävät selvästi suurimpana ongelma-alueenaan hintakilpailua. Toiseksi suurimmaksi ongelmaksi nousee jälleen puute ammattitaitoisesta työvoimasta.

Kyselyn mukaan kiinteistö- ja rakennusalalla on tapahtunut tänä vuonna odotettua selvempi käänne ylöspäin. Suhdannetilanteen ennakoidaan paranevan edelleen ensi vuonna. Henkilöstön määrä tasaantui viime vuoden vähenemisen jälkeen, vaikka rakentamisessa se vielä laski. Ensi vuonna henkilöstön määrän ennakoidaan lisääntyvän kaikilla sektoreilla.

Mediamateriaali

Ota yhteyttä