Sign In

Pitkäaikaissairaita kannustetaan osallistumaan oman terveyden hoitoon Etelä-Karjalassa

24.6.2010

VTT mukana teknologia-asiantuntijana

Euroopan unionin alueella on käynnistynyt kolmivuotinen RENEWING HEALTH -hanke, jossa tutkitaan laaja-alaisesti etähoidon ja terveysvalmennuksen hyötyjä pitkäaikaissairaiden potilaiden hoidossa.

Tutkimushankkeeseen osallistuu lähes 8000 potilasta yhdeksästä Euroopan maasta. Suomea hankkeessa edustaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Suomessa hankkeeseen rekrytoidaan kaikkiaan 400 kakkostyypin diabeetikkoa ja sydänsairauksia sairastavaa potilasta vuosien 2010–2011 aikana. Varsinainen tutkimus alkaa vuonna 2011. 

Hankkeeseen osallistuvat tutkimuspotilaat saavat käyttöönsä kotimittauslaitteita sekä henkilökohtaisen terveysvalmentajan. Potilaat voivat tallentaa kotona mittaamiaan arvoja (esim. paino, verenpaine) matkapuhelimen avulla tietokantaan. Potilaat voivat itse katsella mittaustuloksia tietokannasta, ja heidän terveysvalmentajansa voi hyödyntää tuloksia terveysvalmennuksessa.

Lääkeyritys Pfizer Oy:n tytäryhtiö Preve Oy vastaa RENEWING HEALTH -hankkeen terveysvalmennuksen käyttöönotosta, siihen liittyvästä koulutuksesta sekä laadunvarmistuksesta. Pfizer on toteuttanut puhelimitse terveysvalmennushankkeita USA:ssa, Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Suomessa. Suomessa ensimmäinen terveysvalmennushanke (TERVA) toteutettiin Päijät-Hämeessä, jossa 1000 pitkäaikaissairasta potilasta sai oman terveysvalmentajan vuonna 2007.

VTT:n rooli hankkeen käynnistämisessä on ollut merkittävä. VTT antaa hankkeessa tietojärjestelmiin ja etämonitorointiin liittyvää asiantuntija-apua. VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, jonka yhtenä keskeisenä painopisteenä on terveyttä ja hyvinvointia edistävien ratkaisujen kehittäminen.

- Hankkeessa kuudelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin terveyden- tai sairaanhoitajalle tarjoutuu tilaisuus kouluttautua terveysvalmentajaksi. Tämä on mitä parhain mahdollisuus saada EU-rahoitusta strategiaamme tukevaan kehitystyöhön, kertoo hankkeen projektipäällikkö, vt. vanhusten palvelujen palvelujohtaja Tuula Karhula.

Karhulan mukaan sähköinen asiointi voi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja edistää terveydenhuollon resurssien järkevää kohdentamista.

- Kannustamalla ja opettamalla ihmisiä ottamaan enemmän vastuuta oman terveytensä hoidosta sekä antamalla heille työkaluja oman terveydentilansa seurantaan uskomme selviävämme tulevaisuudessa paremmin myös lisääntyvän vanhusväestön hoidosta.