Sign In

Pk-yritykset vauhdittavat uusien kuitutuotteiden kehitystä VTT:n ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa

2.2.2016

VTT ja Lahden ammattikorkeakoulu kehittävät optimoituja ominaisuuksia vaahtorainaustekniikalla valmistettuihin kuitutuotteisiin ja biokomposiitteihin. Syksyllä käynnistyneen NoMa-projektin tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa projektissa mukana oleville pk-yrityksille. Projektissa hyödynnetään VTT:n uusia menetelmiä, joilla voidaan parantaa materiaalien ominaisuuksia.

Noma-projektissa selvitetään, millaisia tuoteideoita, tuoteominaisuuksia ja muotoilullisia mahdollisuuksia saadaan yhdistämällä materiaaleihin uusimpien teknologioiden avulla esimerkiksi nanoselluloosaa, hamppua tai kustannustehokkaita sivuvirtoja.

NoMa-projektissa kehitetään biokomposiitteihin ja paksuihin kuituvaahtorakenteisiin uusia ominaisuuksia pitkien luonnonkuitujen, hienoaineen, nanokuitujen ja polymeerien optimaalisella yhdistämisellä. Yhdistämällä paksuihin kuituvaahtorakenteisiin ja biokomposiitteihin nanoselluloosaa, hampun päistärettä tai niinikuitua, voidaan parantaa kuitutuotteiden lujuutta ja vedenkestokykyä tai luoda biokomposiiteille väriä ja kiiltoa. Nanokokoisena hamppu lujittaa ja keventää tuotetta ja voi myös parantaa tuotteiden vedenkesto-ominaisuuksia.

VTT:n ja Lahden ammattikorkeakoulun projektissa mukana olevien yritysten visioissa on valmistaa esimerkiksi ääntä absorboivia seinämateriaaleja, dekoratiivisia paneeleja, kasvatusalustoja tai pakkausten sisämateriaalia korvaamaan styroksia.

Uusia keksintöjä VTT:ltä

Proteiineja voidaan VTT:n tutkimusten mukaan hyödyntää materiaalien rakenteen lujittamisessa: proteiinit muodostavat vaahtokuplien rajapinnoille huokoista rakennetta lujittavia ohuita kalvoja. VTT hakee parhaillaan menetelmälleen patenttia. Keksinnössä käytetyt proteiinit ovat hydrofobiineja, sienirihmastojen tuottamia pinta-aktiivisia proteiineja, jotka muodostavat vahvoja elastisia filmejä ilma/vesi -rajapinnoille.

VTT on jättänyt patenttihakemuksen myös menetelmälle, jossa suoraan tuoreesta puusta valmistetaan hiomalla mikromittakaavan kokoista, ligniiniä sisältävää hienoainetta. Helposti ja edullisesti tuotettavaa hienomateriaalia voidaan hyödyntää mm. biokomposiittien ja vaahtorakenteiden valmistuksessa, kun halutaan parantaa materiaalien vuorovaikutus- ja lujuusominaisuuksia.

Visiona elastiset kuiturakenteet

Projektissa katsotaan lähivuosien kehitysmahdollisuuksien lisäksi myös kauemmas tulevaisuuteen.

"Kymmenen vuoden tähtäimellä on mahdollista kehittää kuiturakenteista elastisia uusien innovatiivisten materiaaliyhdistelmien avulla. Visionamme on kehittää vähän tilaa vieviä, palautuvia materiaaleja tuotteisiin, jotka ponnautetaan täyteen mittaansa käyttöä varten", kertoo erikoistutkija Katariina Torvinen VTT:ltä.

Lahden ammattikorkeakoulun muotoilu- ja taideinstituutti (LAMK) on mukana projektissa tuomassa tuotteiden suunnitteluun uutta muotoilunäkökulmaa.

Projektissa mukana olevat  yritykset edustavat tuotannon eri vaiheita raaka-aineista, materiaalin esikäsittelyyn ja modifiointiin, materiaalin työstöön ja lopputuotteiden valmistukseen.

Projektikumppanit: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Lahden ammattikorkeakoulu; pk-yritykset 3D Formtech Oy, 3DTech Oy, Ahosen Taimisto Oy, Brainwood Oy, C.O. Panu Isokangas Oy, Earthpac Oy, Novarbo Oy, Epira Oy, Hikinoro Oy, Swanheart Design Oy ja FL-Pipe Oy sekä suuryritykset Metsä Board Oyj ja Metsä Fibre Oy.

Tekesin Green Growth -ohjelmaan kuuluva NoMa-projekti (Novel structural materials with multi-scale fibre components) toteutetaan osallistuvien yritysten tarpeiden pohjalta. Syksyllä käynnistynyt projekti päättyy 30.11.2017. Sen kokonaisbudjetti on noin 1,3 milj. euroa. Hankkeen merkittävimmät rahoittajat ovat Tekes ja VTT.

MEDIAMATERIAALI

Kuva: VTT