Sign In

Pk-yritykset yhdistivät voimansa: GENERAL FINLAND -osuuskunta hakee kasvua Venäjältä

4.2.2014

 

Joukko suomalaisia valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä on perustanut yhteistyössä VTT:n kanssa osuuskunnan helpottamaan yritysten pääsyä Venäjän kasvaville markkinoille. Kyseessä on uudenlainen kasvun ja kansainvälistymisen liiketoimintamalli Suomessa.

GENERAL FINLAND -osuuskunnan keskeisin tehtävä on uusien asiakkaiden hankinta Venäjältä osuuskunnan jäsenyrityksille. Lisäksi isolla osuuskunnalla on yksittäisiä yrityksiä paremmat mahdollisuudet neuvotella rahoituksesta, hoitaa viranomaisyhteyksiä ja hallita liiketoiminnan riskejä.

Ensi vaiheessa jäsenyritysten käyttöön luodaan liiketoimintamallit sujuvaan vientiin ja tuontiin, franchising-toimintaan, tuotteiden valmistukseen Venäjällä sekä suuriin laitos- ja projektitoimituksiin.

VTT teki vuonna 2013 esiselvityksen Venäjän liiketoimintamahdollisuuksista ja haasteista valmistavan teollisuuden pk-yritysten näkökulmasta. Selvityksen pohjalta käynnistettiin osuuskunnan valmistelu.

”Suomalaisilla valmistavan teollisuuden yrityksillä on sellaista pohjoisissa olosuhteissa koeteltua osaamista, tuotteita ja palveluita, joita Venäjä tarvitsee ja arvostaa korkealle. Jäsenyritysten osaaminen ja resurssit yhdistetään nyt uudella tavalla, joka perustuu tasavertaisten yritysten visioon. Osuuskunta on superliima, joka yhdistää asiakkaita tarpeineen, jäsenyrityksiä ratkaisuineen ja esimerkiksi rahoittajia tuotteineen. VTT on puolestaan kansainvälisen tason toimija, joka tarjoaa voimavaroja ja osaamista valmistavan teollisuuden kasvuyritysten tueksi”, sanoo VTT:n asiakaspäällikkö Tapani Koivula.

Osuuskunnan strategian ja liiketoimintasuunnitelman työstämiseen on viime vuonna osallistunut noin 50 potentiaalisen jäsenyrityksen toimitusjohtajaa tai hallituksen puheenjohtajaa. Tavoitteena on kasvattaa osuuskunnan jäsenmäärä 200 yritykseen.

”Moni venäläinen yritys joutuu ottamaan tiikeriloikan valmistusteknologiassa päästäkseen länsimaiselle tasolle. Uskon, että suomalaisilla yrityksillä teknologian osaajina hyvät mahdollisuudet päästä venäläisten yritysten kumppaneiksi. Suomalaiset tunnetaan laadukkaista tuotteistaan ja osaamisestaan. VTT:n myötävaikutuksella toiminnan uskottavuus paranee oleellisesti. Tavoitteena on kustannustehokas toimintamalli ja leveämmät hartiat”, toteaa Meconet Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Parmasuo, joka valittiin GENERAL FINLAND -osuuskunnan hallituksen puheenjohtajaksi.

GENERAL FINLAND -osuuskunnan perustajajäseniä ovat Meconet Oy, Lehtosen Konepaja Oy, Mäkelä Alu Oy, Javasko Oy, JPT Industria Oy, Lammin Ikkuna Oy ja VTT. Lisäksi usean yrityksen hallitukset tekevät lähiaikoina päätökset GENERAL FINLAND -osuuskunnan jäsenyydestä.

Venäjän federaation, organisaatioiden ja yritysten ennakoidaan investoivan lähitulevaisuudessa satoja miljardeja euroja muun muassa luonnonvarojen hyödyntämiseen, yhteiskunnan infrastruktuuriin ja teollisuuden modernisointiin.

VTT on Team Finland -verkoston jäsen. Team Finland edistää Suomen asiaa maailmalla: Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Ota yhteyttä