Sign In

Poistopuuvillan kuiduttamiskokeet jatkuvat keväällä VTT:llä

17.12.2015

VTT:llä käynnistyi syksyllä Valkeakosken koetehdasmittakaavan kokeet poistopuuvillavaatteiden kuiduttamiseksi uudeksi sellukuiduksi tekstiiliteollisuuden käyttöön. Kokeissa pidetään parhaillaan taukoa ja niitä jatketaan maalis-huhtikuussa. Koetuotannon määrä voi nousta jopa 50 tonniin asti rahoituksen tarkentuessa.

Kiertotalouspilotissa kulunut ja käyttöön enää kelpaamaton puuvilla liuotetaan ja käytetään uudelleen kuidun raaka-aineeksi. Uusi valmistustapa on viskoosin valmistusta merkittävästi ympäristöystävällisempi, koska liuotukseen ei tarvita rikkihiiltä. Menetelmällä voidaan säästää yli 70 % vesijalanjäljessä ja 40–50 % hiilijalanjäljessä verrattuna menetelmään, jossa käytetään neitseellistä puuvillaa raaka-aineena.

Ensimmäinen uudesta kierrätyskuidusta valmistetun malliston on määrä valmistua vuoden 2016 loppupuolella.

Tekstiilien kiertotalous (TEKI) -hankkeessa, joka on lanseerattu kansainvälisesti nimellä The Relooping Fashion Initiative, pilotoidaan ja mallinnetaan kiertotalouden periaatteiden mukainen suljetun kierron ekosysteemi, joka luo perustan uudelleenkäyttöön soveltumattoman tekstiilijätteen uudenlaiseen teolliseen hyödyntämiseen. Lisätietoja: www.reloopingfashion.org

Kohti kuitumateriaalin täydellistä kiertoa

VTT ja Ethica kokosivat projektiin joukon suomalaisia toimijoita arvoketjun eri vaiheista. Yritysten yhteinen tavoite on edesauttaa tekstiilien kiertoa ja tuottaa samalla lisäarvoa yritystoimintaan tai luoda uutta liiketoimintaa.

VTT:n ja Ethican lisäksi projektiin osallistuu Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, SUEZ/SITA Suomi Oy, Pure Waste Textiles Oy, Seppälä Oy ja RePack.

TEKI-projektia rahoittavat Tekes sekä siihen osallistuvat yritykset.

Circular Awards -kunniamaininta

Yhteistyöhanke sai 3.12. kunniamaininnan kansainvälisessä Circular Awards -kilpailun Governments, Cities & Regions -kategoriassa. Kilpailun tuomaristoon kuuluu tunnettuja kiertotalouden edistäjiä, kuten esimerkiksi Ellen MacArthur ja William McDonough. Lisätietoja: https://thecirculars.org