Sign In

Poliisi tehostaa liikennevalvontaa VTT:n testilaitteiston avulla

28.10.2010

Ajoneuvon perävaunuun sijoitettu laitteisto mittaa turvavöiden käyttöä, ajonopeutta ja ympäristöpäästöjä

Poliisi pyrkii tehostamaan turvavyö- ja ylinopeusvalvontaa monipuolisen testilaitteiston avulla. VTT:n kehittämä laitteisto mittaa myös ajoneuvojen turvaväliä, ympäristöpäästöjä ja tien pinnan liukkautta. Testilaitteisto on osa EU-projektia, jonka tarkoituksena on parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia tieliikenteessä. Laitteiston tekninen testivaihe jatkuu ensi vuoden lopulle. Testivaiheen ja poliisin ylijohdon hyväksynnän jälkeen laitteisto voidaan ottaa valvontakäyttöön.

Poliisi aikoo ottaa laitteiston testikäyttöön Tampereella, jossa on avattu testijärjestelmä. Automaattiseen kameravalvontaan ja langattomaan verkkoyhteyteen perustuva laitteisto on sijoitettu helposti liikuteltavaan perävaunuun. Poliisi voi siten valvoa liikennettä ja puuttua rikkeisiin nykyistä kattavammin ja tasapuolisemmin. Valvontainformaatio kootaan yhteiseen tietokantaan, jossa se on poliisin, tieoperaattoreiden ja ympäristöviranomaisten käytössä.

Tehokkaampi valvonta ehkäisee merkittävästi liikennerikkeitä ja vähentää siten onnettomuuksia. Liikenneturvan mukaan puolet suomalaisista on sitä mieltä, että turvavöiden käytön laiminlyönnistä pitäisi rangaista ankarammin. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että turvavöiden käyttö olisi viimeisen kymmenen vuoden aikana pelastanut yli puolet henkilö- ja pakettiautoissa kuolleista. Ylinopeutta ajettaessa turvavöiden käyttö yleensä vähenee.

Uutta testilaitteistoa on tarkoitus kehittää siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin poliisin tarpeita. Tietokanta on suojattu palomuurein ja teknisin ratkaisuin. Laitteisto tuhoaa yli kuukauden vanhat kuvat sekä ne kuvat, joissa ei ole havaittu liikennerikettä. Testivaiheen jälkeen laitteisto on mahdollista siirtää perävaunusta poliisin ajoneuvoihin. VTT:n arvion mukaan koko teknologia voisi olla tuotantokäytössä 2013.

ASSET-projektin (Advanced Safety and Driver Support for Essential Road Transport) kokonaisbudjetti on 8,2 miljoonaa euroa, josta Euroopan komissio rahoittaa valtaosan.

EU-projektissa on kaikkiaan neljä testialuetta, jotka sijaitsevat Suomen ohella Saksassa, Ranskassa ja Itävallassa. Suomen testialueen budjetti on noin 270 000 euroa. VTT vastaa testilaitteiston kehittämisestä yhteistyössä palveluoperaattori Emtele Oy:n kanssa.

Projektiin osallistuu kaikkiaan 19 partneria Euroopasta, Tansaniasta ja Intiasta. Partnerit ovat yliopistoja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja loppukäyttäjiä. Kolmivuotinen projekti päättyy ensi vuoden lopulla.

Mediamateriaali:

Uusi testilaitteisto poliisin liikennevalvontaan, Matti Kutila/VTT
ASSET-projektin esittely, Walter Maibach/PTV AG
Valvontateknologia, Rigobert Opitz/ROC Systemtechnik GmbH

Poliisin tarpeet, Jarmo Puustinen/Liikkuva poliisi
Datan hallinta, Hannu Martikainen/Emtele Oy

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3