Sign In

PrintoCent-innovaatiokeskus: huippututkimustuloksista merkittävää liiketoimintaa

13.1.2009

 

PrintoCent-innovaatiokeskusohjelma satsaa kolmen vuoden aikana 10 miljoonaa euroa painettavan elektroniikan ja optisen mittaustekniikan tutkimustulosten teollistamis- ja liiketoiminnallistamishankkeisiin. PrintoCent jalostaa käynnissä olevien tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksia liiketoiminnaksi prototyyppien ja tuotedemonstraattoreiden avulla. 

VTT:n, Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulu Innovation Oy:n perustama PrintoCent on painettavan elektroniikan ja optisen mittaustekniikan innovaatiokeskus, joka kehittää alan tutkimusta, koulutusta ja liiketoimintaa. VTT:n koordinoima keskus kuuluu helmikuussa perustettuun Oulun Innovaatiokeskittymään. Tällä hetkellä PrintoCentin tutkimus- ja kehityshankkeissa työskentelee noin 150 henkilöä Oulun seudulla. Keskuksen tutkimus- ja kehityshankekanta on laajuudeltaan jo yli 10 miljoonaa euroa vuodessa.

PrintoCentin tavoitteena on vahvistaa Oulun asemaa yhtenä Euroopan johtavista painettavan elektroniikan ja optisen mittaustekniikan innovaatiokeskuksista. Käynnistyvällä kolmivuotisella erityisohjelmalla tähdätään tutkimustulosten siirtämiseen laboratorioista teolliseen tuotantoon ja tuotteiksi yhdessä koti- ja ulkomaisten yritysten kanssa. Tavoitteena on synnyttää uusia yrityksiä ja satoja teollisia työpaikkoja Oulun alueelle vuoteen 2020 mennessä.

Euroopan unionin aluekehitysrahaston, Oulun lääninhallituksen sivistysosaston, Oulun kaupungin ja yritysten rahoittamana on käynnistynyt ’Painettavan elektroniikan innovaatioympäristö 2009–2011’ -hanke, jossa rakennetaan painettavan elektroniikan ja diagnostiikan Pilot-valmistusympäristö VTT:lle Ouluun. Ympäristö palvelee valmistus- ja tuotantomenetelmien sekä laitteistojen kehitystä laboratoriosta kohti teollista valmistamista.

Tutkimusprofessori Harri Kopola VTT:ltä pitää rahoituspäätöksiä merkittävinä.

– Rahoitus antaa meille mahdollisuuden rakentaa vähintään Euroopan johtava innovaatioympäristö. Nyt meillä on työkalut ottaa seuraava askel tuotteiden teollistamispolulla, Kopola linjaa.

Ota yhteyttä