Sign In

Pysäytetään diabetes – avuksi digiteknologia ja elinympäristön muutokset

16.6.2016

Suomalaisten sairastumista tyypin 2 diabetekseen jarrutetaan uusin keinoin juuri käynnistyneessä StopDia-hankkeessa. Sairastumisriskissä olevia kutsutaan usean sairaanhoitopiirin alueelta mukaan tutkimukseen, jossa tavoitellaan elintapamuutoksia digitaalisten sovellusten ja ryhmäohjauksen avulla.  Lisäksi tutkitaan, miten muutokset elinympäristössä voivat ohjata ihmisiä liikkumaan enemmän ja tekemään terveellisempiä ruokavalintoja. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto. 

– Suomalainen erityisosaaminen diabeteksen ehkäisyssä on nyt käännettävä moniammatillisella yhteistyöllä pysyväksi malliksi tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi yhteiskunnassa, sanoo hankkeen johtaja, professori Jussi Pihlajamäki Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä. 

Hankkeen toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä VTT yhteistyössä julkisen terveydenhuollon ja yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa. Hankkeeseen osallistuvat Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit. 

Tyypin 2 diabeteksen yleistyminen on merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen uhka Suomessa ja maailmalla. Sairastumista voidaan ehkäistä terveellisen ravitsemuksen, liikunnan ja painonhallinnan avulla. Haasteena on kuitenkin sairastumisriskissä olevien tehokas tunnistaminen ja tavoittaminen sekä pysyviä elintapamuutoksia tukevien toimenpiteiden vakiinnuttaminen terveydenhuoltoon ja ihmisten elinympäristöihin. Tähän tarkoitukseen StopDia-hankkeessa luodaan toimintamalli, joka yhdistää ainutlaatuisella tavalla diabeteksen ehkäisyn sekä yksilön, elinympäristön että yhteiskunnan tasolla. 

Yksilö- ja ympäristötason interventioilla pyritään hankkeessa vaikuttamaan sekä ihmisten tietoisiin että tiedostamattomiin valintoihin ja toimintaan. Terveydenhuollon organisaatioiden kanssa toteutetaan laaja kontrolloitu interventio, jossa terveyttä ja hyvinvointia vahvistavia elintapamuutoksia tuetaan digitaalisen teknologian ja ryhmäohjauksen avulla. Lisäksi tutkitaan muun muassa työympäristön mahdollisuuksia "tuupata" ihmisiä terveellisiin toimintatapoihin. 

– Tuuppaaminen tarkoittaa sitä, että terveyttä pienin askelin tukevat valinnat koetetaan saada houkutteleviksi, helpoiksi ja palkitseviksi, VTT:n tutkimusprofessori Kaisa Poutanen kertoo. 

Tuuppauksen perustana on käyttäytymistaloustieteellinen tutkimus siitä, miten ihmiset tekevät päätöksiä ja mikä vaikuttaa valintoihin. Pienet elinympäristön muutokset voivat saada ihmiset tiedostamattaan, lähes automaattisesti, tekemään terveyttä edistäviä valintoja – vaikkapa napsimaan hedelmäpaloja kakkusiivun sijaan tai kävelemään portaat ylös hissin asemesta.  

Hankkeessa selvitetään myös, miten yhteiskunta voi tukea elintapamuutoksia. Uuden terveyden edistämisen mallin luonti kansallisten sidosryhmien kanssa on jo aloitettu. Kansalaisia kutsutaan osallistumaan keväästä 2017 alkaen. 

Monitieteisen hankkeen kiinteä yhteistyö julkisen sektorin ja sidosryhmien kanssa varmistaa, että kehitetyt ratkaisut vakiintuvat osaksi ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita. Sairaanhoitopiirien lisäksi keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, Maaseutuvirasto, Pohjois-Savon maakuntaliitto, Päijät-Hämeen maakuntaliitto, Kuopion kaupunki, Varkauden kaupunki, Ylä-Savon SOTE, Sydänliitto, Diabetesliitto, Kuluttajaliitto, Väestöliitto, Apteekkariliitto ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Tutkimuksessa tehdään yhteistyötä hallituksen Omahoito ja Digitaaliset Arvopalvelut (ODA) -kärkihankkeen kanssa. Hankkeeseen osallistuu kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita Euroopasta, Yhdysvalloista ja Australiasta. Tutkimus linkittyy myös käynnissä oleviin kansainvälisiin tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhankkeisiin, joita ovat esimerkiksi Euroopan unionin Horisontti 2020-hankkeet SMART2D ja Feel4Diabetes. 

Vuosina 2016-2019 toteutettava Stop Diabetes – Tiedosta ratkaisuihin (StopDia) -tutkimushanke on saanut noin 3,7 miljoonan euron rahoituksen Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmasta. 

 

StopDia-hankkeen johto ja työpakettivastaavat:

  • Konsortion johtaja: Professori Jussi Pihlajamäki, Itä-Suomen yliopisto
  • Konsortion varajohtaja: Professori Timo Lakka, Itä-Suomen yliopisto (yksilölliset interventiot)
  • Tutkimusjohtaja, dosentti Pilvikki Absetz, Itä-Suomen yliopisto (käyttäytymisen muutos)
  • Tutkimuspäällikkö, dosentti Jaana Lindström, THL (diabetesriskin tunnistaminen)
  • Johtava tutkija Miikka Ermes, VTT (digitaaliset sovellukset)
  • Tutkimusprofessori Kaisa Poutanen, VTT (ympäristöinterventiot)
  • Tutkimustiimin päällikkö Johanna Kohl, VTT (yhteiskunnalliset esteet ja mahdollistajat)

 

Ota yhteyttä
 
 
 

Lisätietoja:

Professori Jussi Pihlajamäki
p. 0503440187
jussi.pihlajamaki (at) uef.fi