Sign In

Rakennusalan markkinoiden ennakointipalvelut siirtyneet VTT:ltä Forecon Oy:lle

22.1.2014

 

Rakennusalan markkinoiden tulevaisuudennäkymien ennakointi on siirtynyt VTT:ltä uudelle yhtiölle, Forecon Oy:lle. Kaikilla yhtiön osakkailla ja asiantuntijoilla on VTT-tausta.

Forecon jatkaa tutkimustietoon perustuvaa, rakennus- ja kiinteistöalan liiketoimintaympäristön seuranta-, ennakointi-, vaikuttavuus- ym. talouspainotteisten asiantuntijapalvelujen tarjoamista.

Uusi yhtiö panostaa palvelujensa uudistamiseen ja kehittämiseen. Ajantasaisuudessa ja saatavuudessa panostetaan reaaliaikaisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Käyttäjälähtöisyyttä parannetaan kohdentamalla palvelut aiempaa paremmin, esim. räätälöidyillä johtoryhmäaineistoilla sekä uusilla visuaalisilla esitystavoilla. Sisältöpuolella kehitetään uusia laskentamalleja, mittareita ja alueellisia tarkasteluja (maat ja alueet).

Tärkeimmät asiakasryhmät ovat rakennusalan yritykset; rakennustuoteteollisuus, rakennus- liikkeet, kauppa, alan muut palveluntuottajat, järjestöt, sijoittajat sekä ministeriöt ja kaupungit.

Palvelut tukevat alan toimijoiden päätöksentekoa mm. budjetointi-, investointi- ja strategiasuunnittelussa. Tavoitteena on kohdentaa rakentamisessa tapahtuvat muutokset suoraan asiakkaan tarpeisiin, tuotteisiin ja toiminnan kehittämiseen. Rakentamisen kokonaismuutokset kuvaavat harvoin yksittäisen alueen tai tuotteen kysynnän vaihteluja.

Rakennusalan markkinoiden ennakointipalveluihin liittyvää asiantuntemusta on käytetty lukuisissa suhdanne- ja muissa työryhmissä sekä uudis- ja korjausrakentamisen tulevaisuuden tarpeiden ja haasteiden kartoittamisessa.

Suomen ohella palvelut kattavat Pohjoismaat, Venäjän ja Baltian maat. EUROCONSTRUCT-asiantuntijaverkoston kautta palveluihin kuuluvat kaikki Euroopan maat ja muiden verkostojen kautta myös muut maat. EUROCONSTRUCT-järjestö on päättänyt Suomen jäsenyyden siirtymisestä VTT:stä Forecon Oy:lle.

Forecon Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Senior Partnerina toimii Pekka Pajakkala ja toimitusjohtajana VTT:ltä siirtynyt Markku Riihimäki. Yhtenä hallituksen jäsenenä toimii VTT:n asiakasjohtaja Harri Airaksinen.

Yhtiön toimitilat sijaitsevat Tampereen Teknologiakeskuksessa Hermiassa. Yhtiö työllistää alkuvaiheessa 5 henkilöä.

Ota yhteyttä