Sign In

Rakennussuunnittelu tuotekehitysprosessiksi elinkaariarvioinnin avulla

10.5.2016

Ekotehokas suunnittelu auttaa pienentämään rakennuksen elinkaarenaikaisina ympäristövaikutuksia. Ekotehokkaaseen kokonaisratkaisuun päästään, kun kaikki alan toimijat ovat kehitystyössä mukana. Keskeinen tekijä on alalla toimivien yrityksien jatkuva ympäristömyötäinen kehitystoiminta.

Rakennukset vaikuttavat merkittävästi energiankulutukseen, ja energiankäytön seurauksena hiilipäästöt kasvavat. Rakennusten käyttöikä on pitkä, joten varhaisvaiheen päätökset rakenneratkaisuista, materiaalitehokkuuksista ja ekotehokkaasta rakentamisesta heijastavat vaikutuksia vielä pitkään rakennuksen valmistuksen jälkeen.

Ympäristömyötäisyyden osoittamiseen ei riitä, että prosessin, toiminnan tai rakennuksen ympäristömyötäisyys osoitetaan jälkeenpäin. Ainoastaan ennakoivalla ja pitkäjänteisellä kehitystoiminnalla voidaan vaikuttaa energia- ja hiilipäästöjen vähentämiseen.

Esimerkkejä uudesta lähestymistavasta yhteistyössä yritysten kanssa

Esimerkki tuotevalmistajakohtaisesta ja jatkuvasta parantamisesta on selluvillan valmistus Termex-Eriste Oy:llä. Yritys aloitti yhteistyön VTT:n kanssa vuonna 2002, kun laadittiin Suomen ensimmäiset rakennustuotteiden ympäristöselosteet. Vuosien aikana eristevillan ympäristövaikutusten laskentaa on useamman kerran päivitetty tehtyjen kehitystoimenpiteiden myötä. Uutena piirteenä on, että tuloksia on alettu hyödyntää seuraavien kehitystoimenpiteiden suunnittelussa.  VTT:n laatiman eristevillan ympäristöominaisuuksien elinkaarilaskenta oli perustana Termex-Eriste Oy:llä tehtyyn päätökseen tehokkaammasta energiankäyttöratkaisusta. Seuraavassa vaiheessa analysointi johti yrityksen päätökseen lopettaa fossiilisen energian käyttö tuotevalmistuksessa ja siirtyä uusiutuvien energialaatujen käyttöön, näin olleen eristyksen hiilijalanjälki putosi ennestään. Nyt etsitään ja kehitetään parempia  rakenneratkaisuja.

VTT kehittää rakennusalan toimijoille elinkaarenhallinnan menetelmiä, työkaluja, prosesseja jaon näin luomassa uuttaa tietoa rakennuksien elinkaarenaikaisista vaikutuksista. Tästä käynnissä olevia esimerkkiprojekteja ovat LeanWood, NORNET ja yhteistyö GreenBuild Oy:n kanssa. Greenbuild Oy:n kehityspolku on näkynyt asuntomessutalojen ekologisissa ratkaisuissa vuosina 2012–2016. Valmistalojen ennakoiva elinkaarilaskenta (LCA), jossa indikaattorina on rakenteisiin sitoutunut hiilijalanjälki, on aina ollut seuraavan kohteen parannusratkaisun perustana. Kokonaisratkaisun kehityspolku, jatkuva parantaminen, on lähtenyt Tervakukasta Verson kautta Nuukaan, jotka ovat asuntomessutaloja Tampereella, Vantaalla ja Seinäjoella. Tervakukan elinkaarilaskennan perusteella tehtiin materiaalivalinnat ja päätökset Verso-talon rakentamiseen. Versosta huomattiin, että maanvarainen laattaratkaisu, sisäverhoukseen käytetyt kipsilevyt sekä peltikatto aiheuttavat isoimmat ympäristövaikutukset. Nämä vaikutukset otettiin huomioon, kun KOMBI Arkkitehdit loivat Nuuka-ratkaisun. Todellinen Nuuka-rakennus saatiin aikaiseksi, kun maanvarainen laatta korvattiin rossipohjalla, kipsilevyt vaihdettiin puulevyiksi ja peltikattoon integroitiin aurinkopaneeli.  

Toimintaprosessien kehitys ja jatkuvan parantamisen yhteissuunnitteluhanke pohjautui ekologiseen valmistalotuotantoon erikoistuneen GreenBuild Oy:n ja arkkitehtien luomiin mallitaloihin. Ratkaisujen pohjana käytettiin yhteistyössä VTT:n kanssa kehitettyä elinkaariosaamista. 

GreenBuild Oy
Pasi Typpö, toimitusjohtaja
Puh. 400 860 884, pasi.typpo@termex.fi

Termex-Eriste Oy
Keijo Rautiainen, toimitusjohtaja
Puh. 040 064 3570, keijo.rautiainen@termex.fi

KOMBI Arkkitehdit Oy
Matti Kuittinen, arkkitehti
Puh. 050 594 7990, matti.kuittinen@kombi.fi