Sign In

Uusi elämä vanhojen rakennusten teräkselle

16.5.2017

​Kuva: Paul Kamrath

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johdolla eurooppalaisessa PROGRESS-yhteisprojektissa kehitetään teräsrakenteelle uusia kiertotalouden ratkaisuja. Tavoitteena on lisätä purettavien teräsrakennusten teräsosien talteenottoa ja hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. EU rahoittaa hanketta miljoonalla eurolla.

Rakentaminen ja purkaminen tuottavat Euroopan suurimman jätevirran. Tarvitaan uusia ja tehokkaita toimenpiteitä, joilla lisätään jätteiden talteenottoa ja uusioraaka-ainekäyttöä. Jo suunnitteluvaiheessa on tärkeätä tietää, miten rakennukset voidaan järkevästi purkaa ja hyödyntää soveltuvat materiaalit uusissa käyttökohteissa.

Kesäkuussa alkavassa PROGRESS-hankkeessa kehitetään erityisesti talous- ja ympäristönäkökulmista uusia suunnittelutyökaluja, menetelmiä ja suosituksia. Tällä tuetaan sekä teräksen purkamisen että teräsosien suunnitelmallista uusioraaka-ainekäyttöä rakennuksissa. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan olemassa olevat mahdollisuudet ja esteet.

Hankkeessa kehitettävät ratkaisut vähentävät teräksen raaka-ainetarvetta ja näin olleen valmistusenergiaa säästyy. Tuloksista hyötyy koko rakennusala, valmistajat, suunnittelijat ja urakoitsijat. Luvassa on uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun kierrätetyistä komponenteista ja uusioraaka-aineen käytöstä on tulossa yhä helpompi ja halvempi vaihtoehto koko rakennussektorin arvoketjulle. Samalla säästetään ympäristöä, materiaalikustannuksia ja energiaa.

PROGRESS-hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan yksikerroksisia teräsrakennuksia. Näitä rakennuksia on runsaasti muun muassa teollisuuden, kaupan, varastojen, liikunta- ja näyttelytilojen käytössä.

Hanke alkaa kesäkuussa 2017 ja päättyy toukokuussa 2020. Sen budjetti on 1,6 miljoonaa euroa, josta EU rahoittaa 1 miljoonaa. VTT Suomesta johtaa hanketta, jonka partnereita ovat Ruukki Construction (Suomi), Steel Construction Institute (Iso-Britannia), RWTH Aachen University ja Paul Kamrath Ingenieurrückbau (Saksa), Universitatea Politehnica Timişoara (Romania) ja ECCS, European Convention for Constructional Steelwork (Belgia).