Sign In

Rakentamisen näkymät eri puolilla Eurooppaa poikkeavat valtavasti toisistaan

31.5.2011

Rakentaminen Euroopassa vähenee jo neljättä vuotta peräkkäin”, sanoo EUROCONSTRUCT-asiantuntijaverkoston presidentti Pekka Pajakkala VTT:ltä. ”Rakentamisen markkinat ovat tervehtymässä, mutta elpymisvauhti vaihtelee suuresti maittain ja alueittain. Pohjoismaissa näkymät ovat parhaat. Etelä-Euroopan ongelmamaissa rakentaminen taas vähenee edelleen. Monissa maissa aiempien vuosien liikarakentaminen jarruttaa edelleen rakentamista.”

Euroopan rakennusmarkkinoiden tulevaisuus on pääaiheena EUROCONSTRUCT–asiantuntijaverkoston konferenssissa Helsingissä 16.–17. kesäkuuta 2011. Konferenssissa käsitellään sekä vuoteen 2013 ulottuvia rakentamisen lyhyen aikavälin näkymiä että keskipitkän aikavälin näkymiä vuoteen 2020 asti. Kokouksen järjestää VTT, Suomen jäsen EUROCONSTRUCT–organisaatiossa, johon kuuluvat lähes kaikki Euroopan maat. Viimeksi vastaava kokous järjestettiin Suomessa vuonna 1992.

Uudistalorakentaminen romahti eniten

Uusien asuntojen rakentaminen on romahtanut Euroopassa eniten alan huippuvuodesta 2007. Tuolloin Euroopassa valmistui noin 2,5 miljoonaa uutta asuntoa, kun tällä hetkellä uusia asuntoja valmistuu noin 1,5 miljoonaa. Suomessa toimitilarakentaminen on vähentynyt asuntorakentamistakin enemmän, mutta muualla Euroopassa tilanne on toinen

Uusien asuntojen rakentamistarve vaihtelee suuresti eri puolilla Eurooppaa. Eniten tarvetta uusille asunnoille on keskisen Itä-Euroopan uusissa EU-maissa. Vauraissa Länsi-Euroopan maissa ja Pohjoismaissa sen sijaan asuntoja on määrällisesti paljon ja myös asuinpinta-ala on suurempi. Toimitilojen rakentamistarpeeseen pätee samanlainen ilmiö

Korjaus- ja infrarakentaminen selviytyjiä


Korjausrakentamisessa ja rakennusten uudistamisessa heilahdus on ollut viime vuosina pieni verrattuna uudistalorakentamiseen. Vauraissa maissa rakentaminen painottuu jatkossakin olemassa olevien rakennusten korjaamiseen ja uudistamiseen. Vauhtia siihen antaa nykyisen rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen, jota monissa maissa, muun muassa Suomessa, tuetaan julkisin varoin. Meillä pitkään käytössä ollut kotitalousvähennys on leviämässä yhä useampiin Euroopan maihin.

Infrarakentaminen on ollut elvytyksen kohteena monissa Euroopan maissa. Infrarakentamisen markkinat heikkenivätkin vasta viime vuonna ja noin 4,5 prosenttia edellisvuodesta, kun esimerkiksi talonrakentamisen markkinat, johon lukeutuvat sekä sekä uudis- että korjausrakentaminen, ovat vähentyneet vuosien 2008 - 2010 aikana yhteensä lähes 20 prosenttia.

”Mielenkiintoisia ilmiöitä niin lähivuosille kuin pidemmälle aikavälille ovat myymättömien uusien asuntojen sekä tyhjien toimitilojen määrän vähenemiseen liittyvät odotukset. Molemmat ovat jarruja uudisrakentamiselle. Tosin esimerkiksi Suomessa uutta toimistotilaa rakennetaan jatkuvasti, vaikka vanhaa on valtavasti tyhjillään. Käyttäjien vaatimustaso on noussut. Käyttäjät ja sijoittajat haluavat uusia, laadukkaita ja tehokkaita tiloja, jolloin epäkelvot tilat jäävät tyhjilleen. Ongelma on sama monissa Länsi-Euroopan maassa. Odotan myös mielenkiinnolla Etelä-Euroopan maiden uusia ennusteita. V- tai U -kehitysuran sijaan niissä on ”kylpyammeura” ja pohjan pituus on kiinnostava nähdä”, toteaa Pajakkala.

EUROCONSTRUCT konferenssi pidetään Marina Congress Centerissä Katajanokalla 16.-17.6.2011.

Tilasto: Rakentamisen määrä Euroopan eri alueilla (per capita)
Euroconstruct Conference in Helsinki
Euroconstruct home page

 

Ota yhteyttä