Sign In

Sähköinen E-PASS-työkalu auttaa arvioimaan rakennuksen korjaustoimenpiteet nopeasti

28.9.2015

Teknologian tutkimuskeskus VTT kehitti rakennusalan, taloyhtiöiden ja omakotitalojen käyttöön ilmaisen, sähköisen työkalun, jolla voi helposti arvioida erilaisten energiakorjausten vaikutuksia ennen ja jälkeen toimenpiteitä.

VTT:n kehittämällä E-PASS-työkalulla arvioidaan korjausrakentamiseen tarpeita ja kannattavuutta. Työkalu on kehitetty erityisesti vanhojen asuinrakennusten energia-arviointiin, mutta toimistorakennusten korjausratkaisuille löytyy myös vaihtoehtoja.  E-PASS sopii hyvin pk-yritysten, kuten rakentajien, arkkitehtitoimistojen ja energiakonsulttien käyttöön, mutta sitä voivat hyödyntää myös taloyhtiöiden hallitukset ja omakotikorjausrakentajat.

E-PASSissa on mallinnettu Suomen asuntorakennuskanta.

Työkalu mahdollistaa valittujen korjaustoimien investointikustannuksien, energiasäästön ja hiilijalanjäljen vertailun ennen ja jälkeen. Käyttäjän työtä on helpotettu mahdollisimman paljon, jotta rakennuksen nykytilan arviointi olisi helppoa. Riittää, että käyttäjä tuntee muutaman rakennuksen avainarvon, kuten rakennustyyppi, pinta-ala ja ikä, minkä jälkeen lasketaan rakennuksen nykyinen energia-arvio ennen korjaustoimia. Tämän jälkeen työkalu listaa korjaustoimia. Ehdotukset voivat sisältää esimerkiksi lämmitystavan muutoksia, julkisivun tai ikkunoiden korjauksia. Korjaustoimien vaikuttavuuden avaintunnusluvut (kWh/m2, kgCO2/m2, energiakustannukset) on nähtävissä. 

VTT teki kyselyn 1 500:lle energiakonsultointi-, korjaus-, arkkitehti- ja rakennusalan pk-yritykselle syyskuussa, ja vastanneista 60 % oli kiinnostunut ottamaan työkalun käyttöönsä.  

E-PASS-arviointityökalu: http://cic.vtt.fi/epass/vtt/

VTT kehitti E-PASS-työkalun eurooppalaisessa NewBEE-hankkeessa http://www.newbee.eu/, joka on komission rahoittama hanke. Tähtäimessä on helpottaa pk-yritysten pääsyä korjausrakentamisen markkinoille ja tarjota tietoa korjausrakentamisen palveluista taloyhtiöille ja omakotiasukkaille.