Sign In

Sananvapaus ja erilaiset näkemykset kuuluvat tieteelliseen tutkimustyöhön

25.8.2010

Mediassa on käyty keskustelua tutkimustulosten julkisuudesta ja tutkijoiden oikeudesta antaa lausuntoja. Viime päivinä keskustelu on kohdistunut erityisesti VTT:n tutkijoihin. VTT:lle on tärkeää, että sen tutkimustyön periaatteet ja julkisuusohjeet ymmärretään oikein. -Tällaista keskustelua ei ole aiemmin tullut esiin VTT:n historiassa. On hyvä, että asiaan tulee nyt selvennystä, totesi VTT:n pääjohtaja Erkki Leppävuori toimittajille järjestetyssä tilaisuudessa keskiviikkona.

VTT tuottaa uutta tietoa ja innovaatioita yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille. VTT:n toiminnan lähtökohta on erilainen kuin esimerkiksi yliopistoilla. VTT:llä tehtävä tutkimus tapahtuu aina VTT:n nimen ja brandin alla. Siksi ei ole yhdentekevää, mitä ja miten VTT:n nimissä viestitään julkisesti.

VTT:n tuottama tieto ei ole tarkoitettu pöytälaatikkoon, vaan asiakkaiden ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi. VTT kannustaakin asiantuntijoitaan tuomaan esiin tutkimustietoa ja osaamistaan. Tutkimusten julkistaminen tulee tehdä VTT:n eettisiä periaatteita noudattaen. Kustakin tutkimuksesta tehdään tutkimuksen tilaajan kanssa sopimus, jossa sovitaan myös tutkimuksen julkisuusperiaatteista.

Kaiken VTT:n tekemän tutkimustyön ehdottomana lähtökohtana on puolueettomuus, vastuullisuus, rehellisyys ja luotettavuus. Myös poliittisen päätöksenteon tueksi tehtävät selvitykset pohjautuvat riippumattomaan tutkimustietoon. - On erittäin tärkeää, etteivät poliittiset näkökulmat sekoitu VTT:n asiantuntijatyöhön, pääjohtaja Erkki Leppävuori korosti.

Tutkimustoimintaan kuuluu kyseenalaistaminen, kriittisyys ja tieteellinen pohdinta. VTT hyödyntää tutkimuksissaan laajasti omia eri alojen asiantuntijoitaan. Tutkimuksen aikana VTT:n sisällä voidaan käydä laajasti keskustelua itse tutkimuksesta sen luottamuksellisuutta vaarantamatta. Erilaiset näkemykset huomioidaan tutkimuslausuntoa laadittaessa. Kun lopullinen kannanotto on annettu, VTT:n yksittäisten asiantuntijoiden ei tulisi enää kyseenalaistaa tuloksia julkisuudessa. Asiantuntijan tullessa VTT:lle töihin hän hyväksyy jo työsopimuksessaan VTT:n pelisäännöt, jotka ovat olleet käytössä vuosikymmeniä.

VTT:n pääjohtaja tähdensi keskiviikkona, että työntekijät voivat luonnollisesti olla aktiivisia yhteiskunnallisessa toiminnassa. VTT:n tutkijoilla on oikeus antaa asiantuntijalausuntoja omasta vastuualueestaan. Muusta VTT:n tutkimusalueesta tutkijoilla ei ole oikeutta antaa lausuntoja VTT:n nimissä. Yksityishenkilöinä tutkijat voivat antaa lausuntoja VTT:n tutkimusalueesta sovittuaan asiasta VTT:n kanssa. Tutkimusalaan läheisesti liittyvissä asioissa ei saisi syntyä epäselvyyttä siitä, ottaako henkilö kantaa asioihin yksityishenkilönä vai VTT:n asiantuntijana.

Ota yhteyttä