Sign In

Seniori-Sapuska-projektissa kehitään iäkkäille maukkaita ruokia helppokäyttöisissä pakkauksissa

18.11.2011

VTT:n koordinoima Seniori-Sapuska-projekti tukee iäkkäiden kuluttajien hyvinvointia kehittämällä maukkaita elintarvikkeita ja aterioita tarjottuina helppokäyttöisissä ja sopivan kokoisissa pakkauksissa. Projektin tuloksia hyödynnetään ateriapalveluissa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Iäkkäät kuluttajat ovat mukana projektin kuluttajatutkimuksissa, joissa he pääsevät itse määrittämään, millainen on hyvä ateria ja tuotepakkaus. Tutkimuksessa pyritään myös ennakoimaan tulevaisuuden iäkkäiden kuluttajien toiveet. Aistittavan laadun arviointi toteutetaan projektissa iäkkäille kuluttajille räätälöityjen elintarvike-, ateria- ja tuotepakkausprototyyppien avulla.

Projekti lisää iäkkäiden kuluttajien hyvinvointia ja hillitsee siten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua. Se myös luo edellytyksiä uusien, räätälöityjen tuotteiden kehittämiseksi alati kasvavalle ikääntyvälle väestölle ja parantaa siten suomalaisen elintarvike- ja pakkausteollisuuden ja vähittäiskaupan kansainvälistä kilpailukykyä.

Seniori-Sapuska-projekti toteutetaan vuosina 2011 - 2014 yhteistyössä Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Muotoilun ja Median Palvelukeskuksen DF Oy:n kanssa. Mukana olevat kymmenen yritystä edustavat elintarvike- ja pakkausteollisuutta, ruokapalveluja ja markkinatutkimusta. Projekti toteutetaan Tekesin tuella.

 

Ota yhteyttä