Sign In

Sonja Hilavuo VTT:n myynti- ja kumppanuusjohtajaksi

1.3.2018

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Myynti- ja asiakaskumppanuudet -yksikön johtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Sonja Hilavuo.

Sonja Hilavuo työskentelee 1.3.2018 lähtien VTT:n uuden Kaupalliset toiminnot -yksikön johtoryhmän jäsenenä. VTT kokoaa myynti-, markkinointi- ja viestintätoimintonsa uuteen yksikköön, joka jakautuu seuraaviin kolmeen päätoimintoon: Myynti ja asiakaskumppanuudet, Markkinointi ja viestintä sekä Tutkimuksen palvelumuotoilu. Yksikön tehtävänä on tukea entistä paremmin VTT:n kolmea liikatoiminta-aluetta.

"VTT:llä on erinomaisen laaja asiakaskunta suomalaisista suuryrityksistä kansainvälisiin korkean innovaatiotason start-upeihin sekä lukuisiin Fortune 500 -yrityksiin. Tällä uudella, keskitetyllä Myynti- ja asiakaskumppanuudet -organisaatiolla voimme entisestään syventää strategisia yrityskumppanuuksia sekä rakentaa kasvua myös uusille asiakkaille tuomalla systemaattisemmin tarjolle innovaatioita ja ajatusjohtajuuteen perustuvia kehityshankkeita, joilla todella autamme asiakasta kasvattamaan ja differoimaan liiketoimintaansa", sanoo Sonja Hilavuo.

Hilavuo on työskennellyt VTT:n tietointensiivisten tuotteiden ja palvelujen asiakas- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana 15.11.2017 lähtien.  Hän on aiemmin toiminut markkinointi- ja myyntijohtajana sekä hallituksen neuvonantajana FinTech-alan kasvuyrityksessä Avalossa ja sitä ennen myynti- ja liiketoimintajohtajana muun muassa Microsoftilla ja Nokialla useissa globaaleissa rooleissa sekä Intian, Lähi-Idän ja Afrikan yritysmyynnin vetäjänä. 

MEDIAMATERIAALI:

Sonja Hilavuo 

 

 

KUVA: Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Myynti- ja asiakaskumppanuudet -yksikön johtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Sonja Hilavuo. (Kuva: VTT)

Ota yhteyttä